17 sierpnia 2016

re_d – EDIH

 

 

Związek Cyfrowa Polska realizuje projekt re_d: rethink digital Central Poland Digitalisation Hub (https://re-d.pl), który jest częścią programu European Digital Innovation Hub (EDIH). Ma on za zadanie wspierać małe i średnie firmy w transformacji cyfrowej, oferując im specjalistyczne szkolenia, transfery wiedzy, rozwój kompetencji oraz wsparcie w szukaniu źródeł finansowania projektów cyfryzacyjnych.

Hub stanowić będzie centrum edukacji, doradztwa i implementacji usług do MŚP z obszarów nowoczesnych technologii, takich jak: metaverse, VR/AR, cyberbezpieczeństwo, blockchain, sztuczna inteligencja, robotyka i automatyka.

W ramach projektu Związek Cyfrowa Polska będzie wspierać małe i średnie firmy w transformacji cyfrowej, proponując usługi takie jak: 

SZKOLENIA I ROZWÓJ KOMPETENCJI – przekrojowe szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, obsługi urządzeń oraz implementacji nowych technologii w biznesie. To usługa, która dostarczy konkretnej, całościowej wiedzy o stanie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. 

Eksperci Związku Cyfrowa Polska ocenią obecny status, wskażą rekomendacje oraz stworzą strategię wdrażania działań z obszaru transformacji cyfrowej. Pracownicy przedsiębiorstwa uczestniczący w warsztatach poznają najbardziej efektywne sposoby korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej technologii i nauczą się, jak przy ich użyciu mogą generować wartość dla firmy.

Usługa pomoże osiągnąć wyższy poziom kompetencji cyfrowych wśród pracowników, przyspieszenie procesu wyboru niezbędnych urządzeń i rozwiązań z dziedziny transformacji cyfrowej.

 

DIGITAL TRANSFORMATION ROADSHOW – seria wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw wyróżniających się doskonałym wdrożeniem rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej. We wszystkich wizytach klientowi towarzyszy doświadczony ekspert, wyjaśniający poszczególne aspekty i zapewniający wsparcie merytoryczne w dowolnym momencie.

Celem usługi Digital Transformation Roadshow jest zapoznanie odbiorcy z praktycznymi przykładami skutecznego wdrażania działań z zakresu transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Klient uzyskuje możliwość konsultacji nie tylko z ekspertem Związku Cyfrowa Polska, ale także z przedstawicielami organizacji, które już w praktyce wdrożyły konkretne rozwiązania. Prowadzący usługę ekspert odnosi poszczególne technologie do indywidualnej sytuacji i wymagań klienta. 

Usługa pomoże uniknąć błędów poprzedników i wykorzystania w praktyce ich skutecznych rozwiązań. Dodatkowym atutem jest korzyść wizerunkowa – możliwość stworzenia relacji medialnej dotyczącej przedsięwzięcia i przedstawienia organizacji jako jednego z pionierów w dziedzinie transformacji cyfrowej. 

 

Projekt re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation HUB jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.