17 sierpnia 2016

Wzór deklaracji członkowskiej

Pobierz deklaracje Członka ZIPSEE Cyfrowa Polska

Pobierz deklaracje Członka Komitet ds. Praw Autorskich

Pobierz deklaracje Członka Komitet ds. Podatków

Pobierz deklaracje Członka Komitet ds. Zamówień Publicznych

Pobierz deklaracje Członka Komitet ds. Cyfryzacji