17 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne

Opowiedzieliśmy się za wprowadzeniem zmian w prawie o zamówieniach publicznych i zwróciliśmy się do Prezydenta o wsparcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Treść listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Razem z Urzędem Zamówień Publicznych prowadzimy kampanię „Czy cena czyni cuda w przetargach publicznych?”, która edukuje urzędników administracji państwowej i samorządowej w zakresie stosowania kryteriów pozacenowych.

STANOWISKA I OPINIE ZIPSEE Cyfrowa Polska NT. NOWELIZACJI USTAWY DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

  1. List do Szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beaty Kempy ws. nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Pismo Związku Cyfrowa Polska do Prezesa UZP w sprawie problemów na rynku sprzętu elektronicznego w zakresie dostępności sprzętu