17 sierpnia 2016

Prawa autorskie

RAPORTY

 1. Raport Fundacji Republikańskiej, przygotowany na zlecenie ZIPSEE Cyfrowa Polska, dot. ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I OPŁATA REPROGRAFICZNA W POLSCE. Analiza na tle rozwiązań stosowanych w wybranych państwach europejskich.
 2. Raport z badania zorganizowanego przez ZIPSEE Cyfrowa Polska we współpracy z PATRONITE, oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe.
 3. Wraz z Instytutem Inicjatyw Publicznych ZIPSEE Cyfrowa Polska przygotowało raport z badania na temat przestrzegania przez młodych Polaków praw autorskich w Internecie: Badanie Focus, Analiza prawna.
 4. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Ekonomiczne skutki objęcia nowoczesnychurządzeń mobilnych opłatą reprograficzną.
 5. Federacja Konsumentów opracowała Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na    przełomie     października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych technologii.
 6. Raport Centrum Cyfrowe Projekt Polska: Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe.

 

WNIOSKI ZIPSEE Cyfrowa Polska

 1. Wniosek do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań wz. z wyrokiem TSUE z dnia 18.01.2017 r. ws. C-37/16 SAWP (OPŁATA REPROGRAFICZNA I OZZ).
 2. Wniosek do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

OPINIE I STANOWISKA ZIPSEE Cyfrowa Polska

 1. Opinia do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za 2015 rok sporządzona przez niezależnego biegłego rewidenta.
 2. Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w sprawie propozycji zmian opłaty reprograficznej z dnia 25 lipca 2014.
 3. Stanowisko grupy DigitalV4 w sprawie opłaty reprograficznej
 4. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska do Projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

 

INFORMACJE O DZIAŁANIACH ZIPSEE Cyfrowa Polska ZW. Z PRAWAMI AUTORSKIMI

 1. ZIPSEE Cyfrowa Polska podpisał się pod listem otwartym polskich organizacji cyfrowych do eurodeputowanych w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego. Pełna treść listu.
 2. Zorganizowanie 11 lipca 2017 r. przez ZIPSEE Cyfrowa Polska debaty w Parlamencie Europejskim nt. reformy prawa autorskiego.
 3. Nie płacę za pałace! to kampania społeczna zainicjowana przez ZIPSEE Cyfrowa Polska. Akcja stanowi sprzeciw wobec niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS, największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) oraz postuluje wprowadzenie jednolitych i przejrzystych działań wszystkich OZZ dla dobra artystów, twórców i w poszanowaniu odbiorców kultury.
 4. Wywiad Prezesa ZIPSEE Cyfrowa Polska, Michała Kanownika na łamach portalu EuroActiv.pl Sprawiedliwa kultura, czyli o wielkim wyzwaniu europejskiej reformy Prawa Autorskiego.
 5. ZIPSEE Cyfrowa Polska wyraziło poparcie dla pomysłu ministra Glińskiego by przekształcić model finansowania artystów, prowadzenie konsultacji dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu autorskim oraz wyjątku na rzecz panoramy.
 6. Zorganizowanie przez ZIPSEE Cyfrowa Polska i  Marszałka Senatu Grzegorza Czeleja międzynarodowej konferencji pt. Prawo autorskie XXI wieku, która odbyła się 13 maja 2016 r. w gmachu Senatu. Relacja z konferencji i wnioski.
 7. ZIPSEE Cyfrowa Polska przedstawiło wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wniosek przesłany do ministra Morawieckiego.