23 września 2019

Raporty

PRAWO AUTORSKIE

 1. Raport Fundacji Republikańskiej, przygotowany na zlecenie ZIPSEE Cyfrowa Polska, dot. ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I OPŁATA REPROGRAFICZNA W POLSCE. Analiza na tle rozwiązań stosowanych w wybranych państwach europejskich.
 2. Raport z badania zorganizowanego przez ZIPSEE Cyfrowa Polska we współpracy z PATRONITE, oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe
 3. Wraz z Instytutem Inicjatyw Publicznych ZIPSEE Cyfrowa Polska przygotowało raport z badania na temat przestrzegania przez młodych Polaków praw autorskich w Internecie: Badanie Focus, Analiza prawna.
 4. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Ekonomiczne skutki objęcia nowoczesnych urządzeń mobilnych opłatą reprograficzną.
 5. Federacja Konsumentów opracowała Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na    przełomie     października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych technologii.
 6. Raport Centrum Cyfrowe Projekt Polska: Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe.

PODATKI

 1. Raport uzasadniający konieczność wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu VAT w handlu wybranymi urządzeniami elektronicznymi. 
 2. Raport: Rok funkcjonowania odwróconego VAT.
 3. Raport o dyskach twardych i procesorach

CYFRYZACJA

 1. Raport ZIPSEE Cyfrowa Polska – Polska rewolucja w segmencie SMART
 2. Prezentacja – Sprzedaż Odbiorników DAB+ w Polsce i Europie
 3. Raport – Mapa sprzedaży odbiorników telewizyjnych w Polsce umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 w latach 2014-2018
 4. Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza sytuacji i rekomendacje działań
 5. DAB+ postęp cyfryzacji radia w Polsce na tle światowym i europejskim

RYNEK DRUKU

 1. Druk w Polsce: Analiza rynku i jego przyszłość w dobie digitalizacji