11 sierpnia 2016

O nas

Misja i Cele

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza ona największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. To zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Powstaliśmy 16 grudnia 2005 roku. Głównym celem założycieli Związku było powołanie do życia organizacji branżowej, która będzie dbała o szeroko rozumiane interesy firm – Członków Związku Cyfrowa Polska stanowiących istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

W odróżnieniu od większości organizacji zrzeszających przedsiębiorców, jesteśmy Związkiem wyspecjalizowanym w ściśle określonej problematyce, każdorazowo określanej przez naszych Członków na podstawie trudności, jakie muszą przezwyciężać w swojej codziennej działalności  Nasza bieżąca działalność zagadnienia wskazywane przez Członków, jednocześnie zwracamy uwagę na wszelkie inicjatywy legislacyjne, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność zrzeszonych firm.

Związek Cyfrowa Polska jest 30 procentowym akcjonariuszem ElektroEko S.A. – Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – największej organizacji odzysku w kraju.