Cyberspecgrupa wesprze rozwój polskiego przemysłu

Z inicjatywy Instytutu Kościuszki powstała specjalna grupa robocza #CyberMadeInPoland działająca przy Związku Cyfrowa Polska. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce, a w jej skład wchodzą zarówno firmy wytwarzające produkty i usługi dla bezpieczeństwa cyfrowego, jak i organizacje otoczenia biznesu zajmujące się tą tematyką. […]

Digital V4 apeluje o wspólne stanowisko w sprawie cyfrowego budżetu UE

Sektor cyfrowy z państw Grupy Wyszehradzkiej – zrzeszony w Grupie Digital V4 – apeluje do rządów swoich krajów – o jednolite stanowisko w sprawie wydatków na cyfryzację w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zdaniem organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, które podpisały się pod wspólnym stanowiskiem skierowanym do premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji fundusze na gospodarkę cyfrową powinny zostać zwiększone z 3 do 10 proc. […]

Branża elektroniczna i Federacja Konsumentów ostrzegają, jak bezpiecznie kupować w sieci

Związek Cyfrowa Polska oraz Federacja Konsumentów wspólnie przestrzegają klientów, jak nie paść ofiarą oszustów internetowych kupując sprzęt elektroniczny w sieci. Apel ma związek z wydanym przez UOKiK oświadczeniem w związku z niekorzystnymi wobec konsumentów procederami stosowanymi przez nieuczciwych sprzedawców. […]

Cyfrowa Polska za rozważnym rozwojem telewizji hybrydowej w Polsce [STANOWISKO]

Związek Cyfrowa Polska przekazał swoje stanowisko do Ministerstwa Cyfryzacji w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, które wprowadza obligatoryjność HbbTV w wersji 2.0.1., dla odbiorników posiadających podłączenie do Internetu oraz usługi interaktywne. […]

Branża cyfrowa: Potrzebne są szybkie regulacje dot. tworzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania

Związek Cyfrowa Polska jest zwolennikiem jak najszybszego wprowadzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania wraz z modułem e-paragonu, ale z zachowaniem prawa wyboru dla przedsiębiorcy, czy wdroży taką kasę czy kasę standardową. Związek zaapelował do Ministerstwa Finansów o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych. W innym przypadku istnieje ryzyko, że kasy fiskalne w postaci oprogramowania nie zostaną przyjęte na rynku z uwagi na zbyt późne jego udostępnienie. […]

Stanowisko europejskiej branży cyfrowej ws. Kodeksu Usług Cyfrowych

Organizacje reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z dziewięciu krajów Europy Północnej, Centralnej i Wschodniej, w tym z Polski – Związek Cyfrowa Polska, zwróciły się do rządów państw członkowskich UE ze wspólnym stanowiskiem w sprawie projektowanego Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act), nad którym będzie pracować Komisja Europejska. […]