E-konsultacje dla firm, które chcą być bardziej innowacyjne

Jak być bardziej innowacyjnym? Skąd wziąć środki na rozwój swojej działalności? Jak zbudować swoją konkurencyjność? M.in. tego przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się podczas e-konsultacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 kwietnia współorganizowane jest przez Związek Cyfrowa Polska oraz Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi. W konsultacjach weźmie udział m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. […]

Cyfrowa Polska i Obserwatorium.biz uczą firmy, jak prowadzić „biznes bez papieru”

Związek Cyfrowa Polska wspiera i edukuje polskich przedsiębiorców w dostosowywaniu  do zmian cyfrowych. W tym celu  wspólnie z Obserwatorium.biz oraz partnerami: Asseco, Certum oraz Samsung, przygotował specjalny e-poradnik, który ma pomóc polskim firmom  rozpoczęcie cyfryzacji  poprzez wdrożenie idei paperless. Projekt powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii  #BiznesBezPapieru. […]

GovTech Festival: Konkurs AI dla uczniów szkół średnich rozstrzygnięty

Związek Cyfrowa Polska, Centrum GovTech oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wybrali finalistów konkursu dla uczniów szkół średnich na temat sztucznej inteligencji, który został zorganizowany w ramach GovTech Festival. Celem projektu było promowanie nowoczesnych technologii oraz upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach cyfrowych, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Partnerem konkursu była również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która przyznała dodatkowo specjalne wyróżnienie. […]

Krajowy Plan Odbudowy może stać się fundamentem dla szybkiej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki [opinia]

Związek Cyfrowa Polska przekazał do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Organizacja zrzeszająca największe polskie firmy z branży cyfrowej odniosła się do pięciu obszarów tematycznych: cyberbezpieczeństwa i 5G, edukacji, niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, sztuki cyfrowej oraz zdrowia. […]

Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do Komisji Europejskiej o reformę opłaty reprograficznej

Branża cyfrowa krajów Trójmorza – CEE Digital Coalition – wezwała Komisję Europejską do dialogu w sprawie obecnego kształtu opłaty reprograficznej w krajach Unii oraz podjęcia prac nad reformą tego archaicznego systemu. Apel ma związek z otwarciem dyskusji o przyszłości opłaty reprograficznej w Polsce i zapowiedziami rozszerzenia jej m.in. o smartfony, tablety i telewizory smart. […]

BGK, PIE oraz Cyfrowa Polska będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy. Ma ona dotyczyć rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych. […]