Przyjęto Dyrektywę o prawie do naprawy. Jednak prócz dobrych zmian niesie ona także pewne zagrożenia

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o prawie do naprawy. Jej głównym celem jest umożliwienie  tańszych i lepiej dostępnych napraw, zamiast wymiany sprzętu na nowy. To ważna wiadomość z punktu widzenia konsumentów, jednak branża producentów sprzętu elektronicznego dostrzega w nowym prawie pewne problemy i zagrożenia.

[…]

Jak stworzyć polską strategię rozwoju sztucznej inteligencji? Debata ekspertów na konferencji #AIChallenger 2024

To nie może być fundusz dla wielkich inwestycji, a raczej dla małych firm i startupów – mówili eksperci o potencjalnym Funduszu AI podczas debaty dotyczącej strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Rozmowa o środkach finansowych stanowiła jednak jedynie element szerszej dyskusji o całym polskim podejściu do sztucznej inteligencji i związanych z nią problemów oraz możliwości. Debata odbyła się podczas konferencji #AIChallenger Forum 2024, zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Cyber Science.

[…]

Branża cyfrowa przedstawia nowy pomysł na strategię rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Aktualna rządowa strategia AI dla Polski jest nieefektywna i wymaga wzmocnienia – uważa branża cyfrowa. Eksperci Związku Cyfrowa Polska dokonali przeglądu strategicznego dokumentu i wydali rekomendacje dla budowy nowego planu rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju. – Bez rewizji strategii, polska gospodarka przegapi wyjątkową szansę, by stać się cyfrowym liderem w tym obszarze w Unii Europejskiej – ostrzegają.
[…]

Województwo śląskie wspiera IT Fitness Test. Podpisano porozumienie

Województwo śląskie ponownie weźmie udział w wielkim testowaniu cyfrowych umiejętności uczniów i nauczycieli. Mowa o IT Fitness Test ­– ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji cyfrowych, w ramach którego sprawdzane są umiejętność bezpiecznego i wydajnego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych czy narzędzi biurowych. W czwartek (6 czerwca) Zarząd Województwa Śląskiego podpisał porozumienie z Związkiem Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżą cyfrową, o przeprowadzeniu śląskiej edycji sprawdzianu. Do testu przystąpiła też pierwsza szkoła na Śląsku.

[…]

Cyfrowa Polska pozytywnie o nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Branża cyfrowa reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska pozytywnie ocenia ogólny cel zmian i większość zaproponowanych rozwiązań w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W stanowisku przesłanym do resortu cyfryzacji apeluje o jak najszybsze procedowanie ustawy. Wnosi również o doprecyzowanie niektórych przepisów tak, aby uniknąć niepotrzebnych nadregulacji. […]

Globalny podatek wyrównawczy należy wdrożyć z poszanowaniem innowacyjności krajowej gospodarki – Cyfrowa Polska proponuje rozwiązanie

Implementując Dyrektywę w sprawie minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych należy zadbać o utrzymanie atrakcyjności naszej gospodarki. W tym celu państwo powinno zagwarantować dostęp do ulg i zachęt inwestycyjnych – m.in. przez możliwość uzyskania zwrotu niewykorzystanej części ulgi B+R przez wszystkich podatników uprawnionych do jej zastosowania. Ma to istotne znaczenie dla wzmocnienia innowacyjności naszego rynku i dalszego rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – twierdzą eksperci Związku Cyfrowa Polska. Pismo w tej sprawie skierowali do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

[…]

Szczecin ponownie przystępuje do IT Fitness Test

Szczecin ponownie przystępuje do IT Fitness Test ­– ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół i nauczycieli. Jak podkreślano podczas poniedziałkowej inauguracji, to spore wyzwanie, bo zeszłoroczne wyniki zdecydowanie wyróżniły miasto i region na mapie całej Polski. Czy i tym razem szczecińscy uczniowie udowodnią, że technologia nie ma przed nimi żadnych tajemnic?

[…]

W szkołach ponownie rusza wielkie cyfrowe testowanie

Cyberbezpieczeństwo, media społecznościowe czy narzędzia biurowe – to niektóre obszary, z jakimi będą musieli zmierzyć się uczestnicy trzeciej edycji IT Fitness Test. Z inicjatywy branży cyfrowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w czterech krajach – Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – właśnie rusza testowanie kompetencji cyfrowych. Wyniki testu pomogą w dokonaniu rzetelnej oceny poziomu umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, a także w opracowaniu planu edukacji w tym zakresie. Pierwszy sprawdzian rozwiązali we wtorek uczniowie warszawskiego LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w obecności wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

[…]

Branża cyfrowa ma koncepcję rozwoju technologii metawersum w Polsce. To kwestia warta miliardy euro

W technologii metaverse leży olbrzymi potencjał rozwoju gospodarczego Polski na następne dekady – udowadniają eksperci Związku Cyfrowa Polska. Wartość polskiego rynku metawersum może sięgać od 5 do 10 mld euro w 2035 roku, a jego potencjalny wzrost – nawet 40 procent w skali roku – wskazują w opublikowanym raporcie. Specjaliści apelują o wykorzystanie stojących przed nami szans i proponują wdrożenie konkretnych rozwiązań, takich jak pionierska inicjatywa Metawersum Polskiej Kultury czy projekt Metawersum dla Biznesu.

[…]