17 sierpnia 2016

Dlaczego warto dołączyć

Jako członek Związku Cyfrowa Polska, masz aktywny wpływ na kształtowanie polskiego rynku cyfrowego.

Naszą podstawową zasadą jest to, że każda firma członkowska ma taki sam wpływ na działania związku niezależnie od jej wielkości, dochodów czy liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu wszystkie działania podejmowane są w zgodzie i w imieniu całej branży.

Każda firma członkowska ma taką samą siłę głosu podczas Walnego Zgromadzania oraz każda z firm ma jednego przedstawiciela w Radzie Związku Cyfrowa Polska.

Członkowie otrzymują:

  • Cotygodniowy monitoring mediów w zakresie tematów którymi się zajmujemy.
  • Cotygodniowa informacja o ważnych wydarzeniach, spotkaniach, listach, rozmowach kuluarowych z administracją rządową i partnerami Cyfrowej Polski oraz pracach wykonanych przez naszą agencję PR.
  • Bieżąca konsultacja projektów pojawiających się ustaw, rozporządzeń i dyrektyw. Zbieranie opinii członków oraz analiza prawników dla wypracowania stanowiska naszej branży.
  • Raz w miesiącu zbiorcza informacja o zmianach w prawie – uchwalonych Ustawach, wydanych Rozporządzeniach, Dyrektywach i wyrokach sądów.
  • Możliwość uzyskania szybkiej interpretacji przepisów prawnych.

Prezes Związku Cyfrowa Polska jest Członkiem Zarządu organizacji Digital Europe, zrzeszającej największe organizacje branży elektroniki użytkowej państw Unii Europejskiej, która stara się reprezentować interesy branży w relacjach z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Uczestniczy  aktywnie w tworzeniu najważniejszych polityk europejskich. Dlatego gwarantujemy członkom Związku Cyfrowa Polska aktywne reprezentowanie interesów branży z punktu widzenia Polski na polu Europejskim.