8 lipca 2019

Cyberbezpieczeństwo, 5G

Opinia Cyfrowej Polski do projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP

Jesienią największe targi cyberbezpieczeństwa – Cybersec Expo [PATRONAT]

Olaf Krynicki: chcemy mieszkać w inteligentnych miastach

Wdrożenie 5G niezbędne w cyfryzacji gospodarki

O cyberbezpieczeństwie na EKG w Katowicach

Digital Future 2019: Certyfikacja zwiększy transparentność i konkurencyjność

Digital Future 2019: Należy edukować i rozwiewać obawy w sprawie 5G

Europejska branża cyfrowa przedstawia wizję cyfrowej Europy 2025 r.

Michał Kanownik w radzie ds. cyfryzacji

Po CyberSec Forum – wytyczne dot. cyberbezpieczeństwa elektrosprzętu

Branża cyfrowa: Urządzenia wykorzystywane przez państwo muszą być cyberbezpieczne

Opinia ZCP do projektu stanowiska Rządu dot. komunikatu Komisji Europejskiej: Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w Unii Europejskiej – wdrażanie unijnego zestawu narzędzi

Opinia Związku Cyfrowa Polska do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

Stanowisko Związku Cyfrowa Polska w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Stanowisko Związku Cyfrowa Polska do Projektu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (02.11.2021)

Raporty:

Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza sytuacji i rekomendacje działań