17 sierpnia 2016

Komitety zadaniowe

Z racji różnych profili działalności firm nie każdy Członek jest zainteresowany udziałem w pracach we wszystkich obszarach działań Związku. Żeby usprawnić działanie prac w poszczególnych tematach w ramach Związku Cyfrowa Polska można powoływać Komitety Zadaniowe. Każdy Komitet posiada własny regulamin organizacji jego pracy. W ramach tematu który się zajmuje, nie musi konsultować swoich decyzji z członkami Związku nie należącymi do tego komitetu. Jeżeli jest tak potrzeba członkowie komitetu mogą podjąć decyzje o uchwaleniu budżetu celowego. W każdym momencie, członkowie Związku mogą dołączyć do prac danego Komitetu. Żeby utworzyć nowy Komitet wymagane jest zgłoszenie się minimum 3 firm.

Obecnie działa sześć Komitetów zadaniowych stworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Członków:

  1. Komitet ds. Środowiskowych
  2. Komitet ds. Praw Autorskich
  3. Komitet ds. Podatków
  4. Komitet ds. Zamówień Publicznych
  5. Komitet ds. Cyfryzacji
  6. Komitet ds. ElektroEko.