17 sierpnia 2016

Komitety zadaniowe

Z racji różnych profili działalności firm nie każdy Członek jest zainteresowany udziałem w pracach we wszystkich obszarach działań Związku. Żeby usprawnić działanie prac w poszczególnych tematach w ramach Związku Cyfrowa Polska można powoływać Komitety Zadaniowe. Każdy Komitet posiada własny regulamin organizacji jego pracy. W ramach tematu który się zajmuje, nie musi konsultować swoich decyzji z członkami Związku nie należącymi do tego komitetu. Jeżeli jest tak potrzeba członkowie komitetu mogą podjąć decyzje o uchwaleniu budżetu celowego. W każdym momencie, członkowie Związku mogą dołączyć do prac danego Komitetu. Żeby utworzyć nowy Komitet wymagane jest zgłoszenie się minimum 3 firm.

Obecnie działa dziewieć komitetów zadaniowych stworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Członków:

  1. Komitet ds. Środowiskowych
  2. Komitet ds. Praw Autorskich
  3. Komitet ds. Podatków
  4. Komitet ds. Zamówień Publicznych
  5. Komitet ds. Cyfryzacji
  6. Komitet ds. ElektroEko
  7. Komitet ds. Cyberbezpieczeństwa
  8. Komitet ds. IoT
  9. Komitet transformacji cyfrowej