17 sierpnia 2016

Cyfryzacja

USTAWA Z DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU O WDROŻENIU NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. 2011r. Nr 153, poz. 903)

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU O WDROŻENIU NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

ZIELONA KSIĘGA CYFRYZACJI RADIA W POLSCE (dokument z marca 2016 r.)

Treść dokumentu