Związek Cyfrowa polska

Reprezentujemy jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej
rozwijających się sektorów polskiej gospodarki

NASZE DZIAŁANIA

Go to PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Przeczytaj jakie obowiązki wynikają z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Go to Środowisko

Środowisko

Sprawdź jakie obowiązki ciążą na wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pobierz aktualne wzory wymaganych sprawozdań i wniosków.

Go to Podatki

Podatki

Działamy w imieniu dystrybutorów elektroniki proponując rozwiązania eliminujące nieuczciwą konkurencję.

Go to ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz nasze działania na rzecz wprowadzenia ustawowych pozacenowych kryteriów na wybór ofert.

Go to RADIO CYFROWE DAB+

RADIO CYFROWE DAB+

Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w pracach na rzecz cyfryzacji radia w Polsce.

Członkowie

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

UCZESTNICTWO W SILNEJ ORGANIZACJI BRANŻOWEJ DAJE REALNĄ MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA OTOCZENIE BIZNESOWE