19 sierpnia 2016

Partnerzy

Jesteśmy członkami:

 

digital europe

Digital Europe to największe w Europie stowarzyszenie, reprezentujące branżę ICT.  Organizacja zrzesza aż 57 międzynarodowych firm oraz 37 krajowych związków branżowych z całego kontynentu, które z kolei reprezentują 27 tys. przedsiębiorstw zatrudniających blisko 2 mln pracowników. Digital Europe jest aktywnym uczestnikiem debaty o rozwoju europejskich rynków. Zabiera głos w dyskusji z Komisją Europejską, gdzie zabiega m.in. o rozsądne, umożliwiające rozwój przedsiębiorstw regulacje prawne. Od 2 czerwca 2016 roku Michał Kanownik, Prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska zasiada w zarządzie Digital Europe.

 

KIG

Krajowa Izba Gospodarcza to największa niezależną organizacja biznesowa w Polsce, działa od 1990 roku. Reprezentuje ona największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu.

 

 

Jesteśmy akcjonariuszem:

 

elektroeko

Od 2006 roku ElektroEko, jako największa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, wspiera przedsiębiorców w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jest jedyną polską organizacją odzysku działającą na zasadach not for profit. Oznacza to, że wszelkie środki finansowe przeznaczane są na realizację przejętych od klientów zobowiązań, a także prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE, by zagwarantować wykonanie rosnących obowiązków ustawowych.

 

 

Nasze projekty:

 

“Nie płacę za pałace!” to kampania społeczna będąca sprzeciwem wobec niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS, czyli największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).

Postulujemy wprowadzenie jednolitych i przejrzystych działań wszystkich OZZ dla dobra artystów, twórców, a przede wszystkim w poszanowaniu odbiorców kultury.