19 sierpnia 2016

Partnerzy

Jesteśmy członkami:

 

digital europe

Digital Europe to największe w Europie stowarzyszenie, reprezentujące branżę ICT.  Organizacja zrzesza aż 57 międzynarodowych firm oraz 37 krajowych związków branżowych z całego kontynentu, które z kolei reprezentują 27 tys. przedsiębiorstw zatrudniających blisko 2 mln pracowników. Digital Europe jest aktywnym uczestnikiem debaty o rozwoju europejskich rynków. Zabiera głos w dyskusji z Komisją Europejską, gdzie zabiega m.in. o rozsądne, umożliwiające rozwój przedsiębiorstw regulacje prawne. Od 2 czerwca 2016 roku Michał Kanownik, Prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska zasiada w zarządzie Digital Europe.

 

KIG

Krajowa Izba Gospodarcza to największa niezależną organizacja biznesowa w Polsce, działa od 1990 roku. Reprezentuje ona największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu.

 

 

Jesteśmy akcjonariuszem:

 

elektroeko

Od 2006 roku ElektroEko, jako największa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, wspiera przedsiębiorców w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jest jedyną polską organizacją odzysku działającą na zasadach not for profit. Oznacza to, że wszelkie środki finansowe przeznaczane są na realizację przejętych od klientów zobowiązań, a także prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE, by zagwarantować wykonanie rosnących obowiązków ustawowych.

 

 

Nasze projekty:

 

“Nie płacę za pałace!” to kampania społeczna będąca sprzeciwem wobec niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS, czyli największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).

Postulujemy wprowadzenie jednolitych i przejrzystych działań wszystkich OZZ dla dobra artystów, twórców, a przede wszystkim w poszanowaniu odbiorców kultury.

 

 

 -

“Czy cena czyni cuda w przetargach publicznych” to ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do urzędników administracji zaangażowanych w proces udzielania zamówiń publicznych.

Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych w urzędach za zamówienia publiczne w zakresie stosowania i wykorzystywania szerokiej gamy kryteriów pozacenowych. Przy udziale ekspertów od prawa zamówień publicznych opracujemy poradnik i wytyczne, które w precyzyjny sposób określą pozacenowe kryteria stosowane przy zamówieniach publicznych. Następnie, podczas serii nieodpłatnych szkoleń będziemy pokazywać, jak skutecznie wykorzystywać kryteria pozacenowe, zbudować, by przy wyborze nie liczyła się tylko cena oferty.