17 sierpnia 2016

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej jest ustalana rokrocznie na cały rok na podstawie przyjętego rocznego budżetu przez Radę ZIPSEE Cyfrowa Polska. Płatności natomiast dokonywane są kwartalnie z góry na początku każdego kwartału. Składka członkowska jest w takiej samej wysokości dla każdej firmy. Od kilku lat wysokość składki członkowskiej pozostaje na porównywalnym poziomie.

W celu uzyskania informacji na temat wysokości obecnie obowiązującej składki członkowskiej, skontaktuj się nami.