17 sierpnia 2016

Cyfryzacja

LISTY I WNIOSKI ZIPSEE Cyfrowa Polska DO MINISTERSTWA CYFRYZACJI:

 1. List ZIPSEE Cyfrowa Polska do Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej z prośbą o wydanie rozporządzenia, które określiłoby minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych odbiorników radiowych.
 2. List ZIPSEE Cyfrowa Polska do Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej ws. “Zielonej Księgi cyfryzacji radia w Polsce”.
 3. List ZIPSEE Cyfrowa Polska do Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej ws. procesu wdrażania radiofonii cyfrowej w Polsce.
 4. Pismo do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego – Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 5. Pismo do Ministra Cyfryzacji – stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich – DAB+
 6. Pismo do Departamentu Polityki Międzynarodowej Ministerstwa Cyfryzacji – w sprawie stanowiska Cyfrowej Polski w ramach konsultacji preferowanego kierunku prac na forum UE, dotyczących zmian w Dyrektywie o handlu elektronicznym
 7. Stanowisko Cyfrowej Polski w sprawie wymagań HbbTV w projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, przesłane do: Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, Wiceminister Wandy Buk oraz Dyr. Departamentu Telekomunikacji MC Agnieszki Krauzowicz 
 8. Stanowisko Cyfrowej Polski w sprawie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 9. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska do Projektu z dnia 15 listopada 2019 r. rozporządzenia ministra cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 10. Opinia Związku Cyfrowa Polska do projektu rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 11. Opinia Związku Cyfrowa Polska do projektu z dnia 2 czerwca 2020 r. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
 12. Uwagi do projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej
 13. Opinie dotyczącą projektu z dnia 8 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych (nr MC 163).
 14. Stanowisko Koalicji Cyfrowej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie rozwoju Kodeksu Usług Cyfrowych
 15. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska w sprawie Digital Services Act
 16. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska w sprawie Digital Markets Act
 17. Uwagi Związku Cyfrowa Polska do pakietu projektów przepisów dotyczących AI
 18. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska do Projektu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 19. Stanowisko Związku Cyfrowa Polska dotyczące projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

INNE:

 1. Zapraszamy do przeczytania prezentacji Dynamika sprzedaży radiowych odbiorników cyfrowych DAB+ i DAB w latach 2013 – 2016 (3Q)” kliknij.
 2. Raport ZIPSEE Cyfrowa Polska – “Polska rewolucja w segmencie SMART” kliknij.
 3. Prezentacja – Sprzedaż Odbiorników DAB+ w Polsce i Europie
 4. Raport – Mapa sprzedaży odbiorników telewizyjnych w Polsce umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 w latach 2014-2018
 5. DAB+ postęp cyfryzacji radia w Polsce na tle światowym i europejskim
 6. Silna Polska Cyfrowa: Manifest Polskiej Branży Cyfrowej
 7. Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego: więcej pieniędzy z UE na cyfryzację
 8. Digital Europe response to Polish draft EECC implementation bill