17 sierpnia 2016

Środowisko

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

a) WNIOSKI ZIPSEE Cyfrowa Polska:

  1. Wniosek ZIPSEE Cyfrowa Polska do Ministerstwa Środowiska o interpretacje przepisów ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

b) INTERPRETACJE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA:

  1. Interpretacja przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wydana przez Ministerstwo Środowiska na wniosek ZIPSEE Cyfrowa Polska.
  2. Interpretacja sposobu raportowania wprowadzanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wydana przez Ministerstwo Środowiska na wniosek ZIPSEE Cyfrowa Polska.

c) STANOWISKA I KOMUNIKATY ZIPSEE Cyfrowa Polska:

  1. Ustawa o zużytym sprzęcie nie zlikwidowała „szarej strefy” w elektroodpadach – stanowisko ZIPSEE Cyfrowa Polska ws. ustawy o ZSEE.

 

GOSPODARKA ODPADOWA

a) STANOWISKA, OPINIE I KOMUNIKATY ZIPSEE Cyfrowa Polska:

  1. Opinia ZIPSEE Cyfrowa Polska nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 1730).
  2. Stanowisko ZIPSEE Cyfrowa Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (projekt z dnia 23.11.2016) – list do Ministra Środowiska Jana Szyszki.

 

PEM (Promieniowanie Elektromagnetyczne):

a) STANOWISKA I KOMUNIKATY ZIPSEE Cyfrowa Polska:

  1. Stanowisko ZIPSEE Cyfrowa Polska ws. nowelizacji ustawy PEM [TABELA].

 

DYREKTYWA RED 2014/53/UE (obowiązek stosowania znaku ostrzegawczego)

a) WNIOSKI ZIPSEE Cyfrowa Polska:

  1. Wniosek ZIPSEE Cyfrowa Polska do Prezesa UKE, Marcina Cichego z prośbą o dostosowanie interpretacji stosowania wdrożonej w Polsce Dyr. RED (interpretacja konieczności stosowania znaku ostrzegawczego).

PISMA I STANOWISKA

2020.06.26 do Wicepremier Jadwigi Emilewicz oraz Dyrektora Jana Staniłko – Dotyczy poglądów Związku Cyfrowa Polska i Digital Europe na temat przeglądu Dyrektywy RoHS