Nowa ustawa o zużytym sprzęcie czeka już tylko na podpis Prezydenta

W piątek, 11 września 2015 roku, Sejm przyjął finalną wersję nowej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedmiotowa Ustawa dokonuje implementacji nowej Dyrektywy UE w sprawie WEEE i dokonuje kilku modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów pod kątem walki z szarą strefą. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. […]