Branża nowych technologii oczekuje równowagi pomiędzy realizacją unijnych celów klimatycznych a obowiązkami nakładanymi na producentów

Branża nowych technologii jest gotowa, aby sprostać unijnym celom klimatycznym. Aby jednak osiągnąć sukces w tym zakresie konieczny jest rzetelny dialog pomiędzy regulatorem a przedsiębiorstwami, których regulacje środowiskowe będą dotyczyły. Nowe przepisy nie mogą być bowiem oderwane od realiów rynkowych i technologicznych, a także muszą być spójne z możliwościami sektora prywatnego – ocenili uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska na temat przyszłości polskiego sektora cyfrowego w kontekście wyzwań klimatycznych i europejskich zmian regulacyjnych. […]

Utrzymanie infrastruktury cyfrowej w oświacie jest tak samo ważne, jak pozyskanie funduszy na jej kupno – eksperci na CEE Edu Digital Summit

Realizowanie zamówień  publicznych w obszarze cyfryzacji oświaty to inwestycja dla sektora prywatnego. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorstw, trudne będzie dalsze utrzymanie powstałej  infrastruktury  technologicznej –- ocenił  podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie przedstawiciel  Lenovo  Poland, Mikołaj Bobiński.  Zgodzili  się  z nim inni uczestnicy panelu  poświęconemu  finansowaniu cyfryzacji  oświaty. […]

Kompetencje miękkie są i będą kluczowe na rynku pracy – przyznali eksperci na edukacyjnym szczycie cyfrowym

Model szkoły stawiający na wykuwanie wiedzy w szybko zmieniającym  się świecie nie ma  sensu. Edukacja musi otworzyć się na innowacje – mówili eksperci podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie w  ramach debaty o kompetencjach przyszłości. Umiejętności cyfrowe są  oczywiście ważne, ale nie  można zapominać o kompetencjach miękkich. – Pytani o  najbardziej  deficytowe zdolności wśród pracowników, przedsiębiorcy wskazywali m.in.  na umiejętność pracy zespołowej – mówił Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. […]

Edukacja o bezpieczeństwie w sieci musi towarzyszyć od najmłodszych lat – eksperci na CEE Edu Digital Summit

Dziś dzieci mają styczność z technologią na długo przed wejściem w system edukacji. Dlatego  tak ważne jest, aby pierwszymi nauczycielami cyberbezpieczeństwa byli rodzice – mówili eksperci podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie.  Zwrócono uwagę, że  sami dorośli często mają  problemy  z zachowaniem  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  – Jeżeli zainwestujemy   w kształtowanie cyberodporności, cyberhigieny dzieci, dorosłych, rodziców, nauczycieli, to wiele na tym zyskamy –  oceniła prof.  dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska. […]

CEE Edu Digital Summit: Technologie wprowadzane do szkół muszą być skrojone pod indywidualne potrzeby i problemy uczniów

Technologie wdrażane w szkołach muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów i odpowiadać na konkretne problemy systemu edukacji – zgodzili się eksperci podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie. Zwrócono uwagę, że aby tak się stało decydenci muszą wsłuchać się w potrzeby młodzieży i nauczycieli poprzez otwarty dialog i badania. – Technologia powinna spotykać się z potrzebami, zarówno rynku i edukacji – mówił przedstawiciel Google, Paweł Czerwony. […]

Eksperci na CEE Edu Digital Summit: Cyfrowa transformacja oświaty powinna mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny

Oświata to delikatny i skomplikowany system naczyń połączonych, któremu z założenia nie sprzyjają zmiany o charakterze rewolucyjnym, również, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Konieczna jest raczej cyfrowa ewolucja w szkołach – ocenili eksperci podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie, pierwszej edycji konferencji o cyfryzacji edukacji. Zgodzili się, że systemowe rozwijanie kompetencji cyfrowych – zarówno uczniów jak i nauczycieli –jest niezbędne z punktu widzenia gospodarki. […]

Umiejętności cyfrowe polskich uczniów do poprawy. Znamy wyniki pierwszego w Polsce cyfrowego testu

Polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z bezpieczeństwem w sieci, jednak największe problemy mają z podstawowymi programami komputerowymi, takimi jak np. arkusze kalkulacyjne – wskazują oficjalne wyniki IT Fitness Testu, sprawdzianu kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy został przeprowadzony w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Branża cyfrowa, która stoi za projektem, przygotowuje rekomendacje dla szkół, które pomogą w prawidłowym kształceniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów. […]

Lublin: w grudniu szczyt poświęcony edukacji cyfrowej

Na początku grudnia Lublin stanie się na jeden dzień polską stolicą cyfryzacji. 7 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się po raz pierwszy CEE Edu Digital Summit – cyfrowy szczyt krajów Trójmorza poświęcony edukacji cyfrowej. W planie spotkania znalazły się dyskusje o zawodach przyszłości, technologiach cyfrowych dla edukacji i cyberzagrożeniach. Wydarzenie odbędzie się ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji – Janusza Cieszyńskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego. […]