Cyfrowa Polska: umacniamy i wspieramy branżę cyfrową w Polsce i regionie CEE. Podsumowanie 2021 roku

– W 2021 roku byliśmy zaangażowani w najważniejsze z punktu widzenia branży cyfrowej tematy w kraju i Europie. Pracowaliśmy nad rozwiązaniem dotyczących sektora problemów i wskazywaliśmy rozwiązania wspierające postęp cyfryzacji, implementację nowych technologii, rozwój gospodarki cyfrowej i dostęp konsumentów do nowych technologii. Był to dla nas rok równie udany co pracowity ­­– ocenia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska (ZCP). […]

Stanowisko branży w sprawie unijnych przepisów dot. targetowania reklamy politycznej

Związek Cyfrowa Polska w ramach konsultacji społecznych zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze swoimi uwagami dotyczącymi stanowiska Rządu RP na temat wniosku Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. W liście wskazano na duże znaczenie zagadnienia i konieczność zadbania o precyzję przepisów, ale również o dialog z podmiotami, których dotyczyć będzie rozporządzenie. […]

Eksperci: Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stracić na nowych unijnych regulacjach cyfrowych

Proponowane w obecnym kształcie regulacje – Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA) oraz Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) – będą miały fundamentalny i niekorzystny wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Choć w debacie publicznej mówi się o obu Aktach w kontekście gigantów technologicznych, to proponowane zmiany wpłyną tak naprawdę na najmniejsze podmioty na rynku – ostrzega Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska. W czasie spotkania z członkami Parlamentu Europejskiego zaprezentowano najważniejsze zastrzeżenia sektora MŚP wobec unijnych regulacji. […]

Dane KIM: Polskie gospodarstwa domowe nie są przystosowane do odbioru telewizji hybrydowej

Zaledwie 15 proc. gospodarstw domowych posiadających telewizor w Polsce słyszało o telewizji hybrydowej (HbbTV) i tylko 6 proc. odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada sprzęt z funkcją obsługi tej technologii – wynika z najnowszych danych zaprezentowanych przez Krajowy Instytut Mediów. Organizacja aktualizuje informacje na temat gotowości Polaków na zmiany w nadawaniu NTC i proponuje szeroko zakrojoną, kompleksową współpracę nad kampanią informacyjną w kraju. […]

Debata Cyfrowej Polski: Konieczne wzmocnienie kampanii dotyczącej zmiany nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej

Ponad połowa polskich widzów nie jest jeszcze świadoma tego, że w przyszłym roku dojdzie do zmiany standardu sygnału naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC – wynika z danych przedstawionych przez Krajowy Instytut Mediów w czasie konferencji „Czy jesteśmy gotowi na DVB-T2/HEVC?”, która została zorganizowana przez Związek Cyfrowa Polska we współpracy z Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że największy problem występuje z dotarciem z odpowiednią informacją do osób powyżej 60 roku życia, a regulacje nie zapewniają bezpieczeństwa konsumentów na rynku sprzętu RTV. […]