Cyberbezpieczeństwo to inwestycja, a nie koszt. Eksperci na CEE Digital Summit w Warszawie

Zagrożenie cyberatakami jest stałe i przeciwdziałanie takim ruchom jest dokonywane każdego dnia. Cyberodporność jest obecnie wysoko na liście rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej– przyznali eksperci podczas CEE Digital Summit w Warszawie. – Czy jesteśmy bardziej odporni w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej niż byliśmy wcześniej? Tak. I to nie tylko dzięki regulacjom. Jesteśmy odporniejsi, ponieważ wszyscy ze sobą współpracujemy­ – powiedział w czasie panelu Michał Pukaluk z Ministerstwa Cyfryzacji. […]

CEE Digital Summit: przeregulowanie zagrożeniem dla rozwoju branży cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Ukształtowanie odpowiednich regulacji w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, mająca źródło m.in. w szybkim postępie technologicznym pozostają, zdaniem ekspertów uczestniczących w CEE Digital Summit w Warszawie, największym wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się cyfrowa Europa. – Przepisy nigdy nie mogą być celem, lecz powinny stanowić ramy dla wszystkich – mówił Levente Juhasz z Google podczas debaty na ten temat. […]

CEE Digital Summit: Edukacja cyfrowa i niedobór kadr jednymi z głównych problemów Europy Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia musi postawić na edukację cyfrową oraz inwestować w kształcenie kadr w obszarze ICT – ocenili przedstawiciele branży cyfrowej w dyskusji zorganizowanej w ramach CEE Digital Summit w Warszawie. Ich zdaniem kraje naszego regionu szybciej i łatwiej zmierzą się z tym wyzwaniem, jeśli w tym obszarze będą współpracowały razem. […]

CEE Digital Summit: Wyzwania regulacyjne i niewystarczające inwestycje barierami rozwoju

Odpowiednie unijne przepisy w zakresie kwestii cyfrowych, w tym przeregulowanie wielu obszarów, a także niedostateczne inwestycje w rozwój nowych gałęzi gospodarki cyfrowej, takich jak sztuczna inteligencja stanowią zdaniem ekspertów główne współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej. – W Europie więcej musimy inwestować w kapitał ludzki oraz ośrodki badawcze – wskazywał Fredrik Erixon, dyrektor European Centre for International Political Economy w czasie CEE Digital Summit, który odbył się 21 września w Warszawie. […]

Na CEE Digital Summit 2023 o wpływie krajów Europy Środkowo-Wschodniej na politykę cyfrową Unii Europejskiej

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów regionu spotkali się w Warszawie, aby wspólnie rozmawiać o cyfrowej agendzie dla Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. To już czwarta odsłona CEE Digital Summit ­– międzynarodowego szczytu, który podkreśla rolę i pozycję regionu Europy Środkowo-Wschodniej na jednolitym rynku cyfrowym. W tym roku oficjalnie do grona koalicji dołączyła branża cyfrowa z Ukrainy. […]

Edukacja technologiczna kluczem w rozwoju młodego pokolenia. Rusza nowa edycja programu Solve For Tomorrow

Nauczanie kompetencji cyfrowych w polskiej szkole wymaga gruntownych przemian, by dobrze przygotować młodych ludzi na wejście na współczesny rynek pracy. Edukacja technologiczna to wspólne zadanie dla państwa, biznesu i środowiska naukowego – stwierdzili eksperci na konferencji “New generation for the digital era” zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i CEE Digital Coalition. By promować innowacyjne projekty młodzieży z inicjatywy firmy Samsung powstał projekt Solve For Tomorrow, którego nową edycję zainaugurowano podczas wydarzenia. […]

Wielki test kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. Uczniowie i nauczyciele sprawdzą swoją wiedzę informatyczną

Uczniowie dwóch szkół podstawowych w Rzeszowie i Przemyślu rozwiązywali we wtorek (18 września) IT Fitness Test – ogólnopolski sprawdzian kompetencji cyfrowych. Mogli dzięki temu wygrać cenne nagrody, a przede wszystkim poznać swoją rzeczywistą znajomość takich zagadnień jak media społecznościowe czy cyberbezpieczeństwo. To dopiero początek – organizatorzy i przedstawiciele władz wojewódzkich zachęcają pozostałe szkoły w regionie do przystąpienia do cyfrowego sprawdzianu, by sprawdzić rzeczywisty poziom kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. […]

Więcej edukacji o cyberzagrożeniach i inwestycji w rozwiązania cyberochrony sposobem na cyberprzestępców – eksperci na roundtable Cyfrowej Polski

Aby poprawić poziom bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce powinniśmy nie tylko troszczyć się o zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, ale i w sposób szczególny zadbać o skuteczne dotarcie z wiedzą o cyberzagrożeniach do użytkowników smartfonów, tabletów, laptopów czy drukarek. Z kolei małe i średnie firmy, a także samorządy lokalne powinny zacząć traktować inwestycje w rozwiązania z zakresu cyberochrony jako inwestycję, a nie koszt. Na rynku więcej też potrzebujemy specjalistów od cyberbezpieczeństwa – stwierdzili uczestnicy dyskusji zorganizowanej w formie roundtable przez Związek Cyfrowa Polska. […]

Czy stać nas na nieścisłości w unijnej dyrektywie środowiskowej? Branża producentów przygląda się obowiązującym od 20 lat przepisom

Potrzebne jest pilne doprecyzowanie prawa w zakresie zarządzania elektrośmieciami – uważają przedstawiciele producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecne zapisy unijnej dyrektywy zdążyły się bowiem w znacznym stopniu zdezaktualizować. A to wpływa zarówno na koszt utylizacji sprzętu, jak i na wydajność przepisów pod względem ekologicznym. […]

Raport Cyfrowej Polski o cyberbezpieczeństwie: Kluczowe wzmacnianie ochrony urządzeń końcowych i naszej tożsamości w internecie

Obrona infrastruktury krytycznej, cyberochrona biznesu oraz naszej tożsamości w internecie ­– to zdaniem ekspertów Cyfrowej Polski, organizacji reprezentującej krajową branżę nowych technologii, trzy najważniejsze współczesne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Związek opublikował raport, w którym opisuje aktualne cyberzagrożenia i przedstawia najnowsze rekomendacje dotyczące ochrony urządzeń końcowych, takich jak smartfony, tablety, laptopy czy drukarki, oraz naszej tożsamości w internecie. […]