Prezes Cyfrowej Polski o nowym projekcie ustawy o KSC: nadchodzą długo oczekiwane porządki

Związek Cyfrowa Polska zareagował na zaprezentowaną przez ministra w KPRM ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego nową wersję ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prezes organizacji Michał Kanownik przypomina, że polski sektor cyfrowy, który reprezentuje, długo oczekiwał uporządkowania zagadnień bezpieczeństwa cyfrowego Polski, szczególnie w kontekście rozwoju sieci 5G. […]

Webinar: Sieci 5G – Standardy i patentowanie a cyberbezpieczeństwo [NAGRANIE]

O styku technologii i prawa w obszarze sieci piątej generacji rozmawiano w gronie ekspertów, prawników i przedstawicieli branży nowych technologii podczas webinaru zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Związek Cyfrowa Polska. Całe nagranie ze spotkania dostępne jest już na YouTube. […]

Cyfrowa Grupa Wyszehradzka przebada kompetencje cyfrowe Czechów, Polaków, Słowaków i Węgrów

Organizacje branży cyfrowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszone w Grupie Digital V4, sprawdzą kompetencje cyfrowe uczniów szkól podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Projekt o nazwie IT Fitness Test wystartuje w przyszłym roku dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. […]

Bezpieczeństwo cyfrowe i sieć 5G w Trójmorzu przedmiotem dyskusji ekspertów podczas CEE Digital Summit

O tym jak uczynić państwa Inicjatywy Trójmorza bezpiecznymi cyfrowo i odpowiedzialnie prowadzić rozwój sieci mobilnych 5G w Europie Środkowo-Wschodniej debatowali goście panelu dyskusyjnego „Cybersecurity & 5G network” w czasie CEE Digital Summit Warsaw 2021. Spotkanie branży cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się 7 października w Warszawie i poświęcone było dyskusji na temat przyszłości i priorytetów transformacji cyfrowej regionu. […]

Debata CEE Digital Summit 2021: Jak wspierać innowacyjne firmy w regionie Trójmorza?

Czy Europa Środkowo-Wschodnia stała się zagłębiem najnowszych technologii? Co hamuje rozwój innowacji w regionie? Na pytania te starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Technology” w czasie CEE Digital Summit Warsaw 2021. Spotkanie branży cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej z przedstawicielami tutejszych władz, odbyło się 7 i 8 października w Warszawie i poświęcone było dyskusji na temat przyszłości i priorytetów transformacji cyfrowej regionu. […]

Cyfrowi liderzy regionu CEE dyskutowali nt. przyszłości gospodarki cyfrowej Trójmorza

Relacje transatlantyckie będą miały duży wpływ na transformację cyfrową Europy Środkowo-Wschodniej, a współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą musi opierać się na otwartości na innowacyjne produkty i usługi – mówili uczestnicy dyskusji poświęconej rozwojowi gospodarki cyfrowej w krajach Trójmorza, która odbyła się podczas CEE Digital Summit 2021 w Warszawie. […]

Branża cyfrowa wnioskuje o zmiany w ustawie o cudzoziemcach, by przyśpieszyć proces zatrudniania pracowników z zagranicy

Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce, przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi branży w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz wybranych innych ustaw. Związek apeluje m.in o uzupełnienie listy podmiotów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski, w których zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na specjalnych zasadach oraz o nakładanie kar na urzędników, którzy nie będą dotrzymywali terminów rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę. […]

Cyfrowe Trójmorze deklaruje kierunki cyfrowego rozwoju dla krajów Trójmorza

Podczas odbywającego się w Warszawie szczytu cyfrowego – CEE Digital Summit 2021 organizacje reprezentujące branżę nowoczesnych technologii, w towarzystwie przedstawicieli władz i firm technologicznych z regionu we wspólnej deklaracji ogłosiły priorytetowe kierunki działań na rzecz cyfryzacji regionu, nad którymi będą razem pracować. […]

Minister finansów odpowiedzialny za transformację systemu VAT z nagrodą polskiej branży cyfrowej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT, współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, Jan Sarnowski otrzymał nagrodę „Cyfrowego Orła 2021” za pracę na rzecz cyfryzacji polskiego systemu podatkowego i uszczelnianie systemu VAT nowoczesnymi metodami z korzyścią dla polskiej branży cyfrowej. Statuetkę wręczono podczas CEE Digital Summit Warsaw 2021. […]