W Ministerstwie Finansów o walce z szarą strefą

O przeciwdziałaniu szarej strefie, w tym m.in. w branży elektronicznej, dyskutowano w piątek (8 grudnia) podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Finansów przez polski oddział Global Compact Network.   Spotkanie było podsumowaniem działań, które udało się podjąć i zrealizować polskiemu rządowi w 2017 r. oraz planowanych w 2018 r. w zakresie ograniczania szarej strefy. O rezultatach Read more about W Ministerstwie Finansów o walce z szarą strefą[…]