HbbTv: konieczna kampania promocyjna i okres przejściowy

Związek Cyfrowa Polska postuluje do Ministerstwa Cyfryzacji o opracowanie i uruchomienie kampanii społecznej wyjaśniającej i promującej wśród konsumentów telewizję hybrydową, która ma niebawem zostać wprowadzona w naszym kraju. Uważa też, że do obligatoryjnego wprowadzenia HbbTV producenci telewizorów potrzebują jeszcze roku czasu – do 1 czerwca 2021 r. […]

Grupa Digital V4: priorytety cyfrowe ważne dla gospodarki UE po pandemii

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – zrzeszone w grupie Digital V4 – wspólnie chwalą priorytety cyfrowe Unii Europejskiej, które zostały nakreślone przez Komisję Europejską na kolejne 5 lat. Oceniają jednak, że do ich realizacji konieczne są większe środki w unijnym budżecie na wydatki cyfrowe, działania wspierające rozwój start-upów oraz sektora MŚP, a także szeroka edukacja społeczeństwa z kompetencji cyfrowych. […]