Olaf Krynicki: chcemy mieszkać w inteligentnych miastach

Nie ma ucieczki od idei smart cities jeśli miasto ma być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów czy inwestorów – mówił podczas konferencji „Przemysł 4.0” Olaf Krynicki, ekspert ds. cyfrowych mediów i reklamy ze Związku Cyfrowa Polska. Spotkanie zostało zorganizowane przez kancelarię Bird & Bird oraz MSL Group pod patronatem Związku Cyfrowa Polska. […]

Część przepisów dot. podzielonej płatności należy złagodzić

Możliwość kwartalnego rozliczenia VAT, zapłata faktur w obcej walucie oraz zmniejszenie kar – m.in. o takie zmiany w rządowym projekcie ustawy wprowadzających obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności dla tzw. branż wrażliwych apeluje Związek Cyfrowa Polska. Swoje uwagi skierował do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji społecznych. […]