Stanowisko Cyfrowej Polski do projektu nowych przepisów dot. PEM

Związek Cyfrowa Polska pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczący dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych i który dostosowuje je do standardów europejskich. – Zmiana jest konieczna, bo obowiązujące przepisy są anachroniczne, pochodzą z 1984 r. – podkreśla prezes Związku Michał Kanownik. […]

HbbTV w wersji 2.0.2 możliwe od 2021 r. [STANOWISKO]

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o zmianę daty wejścia w życie wymagań dla HbbTV na 1 stycznia 2021 r. Resort – na prośbę przedsiębiorców o wydłużenie terminu przejściowego – w swojej nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych zaproponował, by datą finalną dla oprogramowania w wersji 2.0.2 był 1 września 2020. Zdaniem producentów telewizorów termin ten nadal jest nierealny. […]