HbbTV w wersji 2.0.2 możliwe od 2021 r. [STANOWISKO]

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o zmianę daty wejścia w życie wymagań dla HbbTV na 1 stycznia 2021 r. Resort – na prośbę przedsiębiorców o wydłużenie terminu przejściowego – w swojej nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych zaproponował, by datą finalną dla oprogramowania w wersji 2.0.2 był 1 września 2020. Zdaniem producentów telewizorów termin ten nadal jest nierealny. […]