Stanowisko Cyfrowej Polski dotyczące implementacji Dyrektywy w sprawie praw autorskich do polskiego prawa

Związek Cyfrowa Polska skierował do wiceministra kultury Jarosława Sellina swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego implementującej Dyrektywę dotyczącą praw autorskich. Organizacja zrzeszająca firmy sektora cyfrowego i nowych technologii uważa, że niejasne zapisy w projektowanym dokumencie mogą uderzyć w dostawców świadczących usługi drogą elektroniczną oraz odbiorców treści. […]

IBM dołącza do Związku Cyfrowa Polska

IBM, światowy gigant IT, dołącza do Związku Cyfrowa Polska – organizacji zrzeszającej najważniejsze firmy z dziedziny nowych technologii. W jej ramach firma będzie współtworzyć lepszy klimat dla rozwoju nowoczesnego biznesu w Polsce, dbać o dalszą transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw oraz pomagać we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. […]

Przedsiębiorcy proponują konsensus przy implementacji unijnej Dyrektywy w sprawie praw autorskich

Koalicja zrzeszająca polskie organizacje reprezentujące środowiska przedsiębiorców, startupów i branżę cyfrową proponuje konkretne zmiany w przepisach, które – ich zdaniem – pozwolą osiągnąć konsensus przy implementacji Dyrektywy w sprawie praw autorskich do krajowego prawa. Zapisy unijnego dokumentu od początku wzbudzają kontrowersje i są one przedmiotem sporu pomiędzy twórcami, biznesem oraz odbiorcami kultury. […]

Branża cyfrowa o Data Act: idea harmonizacji zasad obiegu danych w UE słuszna, ale część zapisów nieprecyzyjna

Gwarancja równego traktowania podmiotów rynku cyfrowego bez względu na pochodzenie, konsultowanie powstających specyfikacji i standardów technicznych z branżą cyfrową i umocowanie prawa w realiach rynkowych – to część oczekiwań Związku Cyfrowa Polska wobec unijnego Aktu w sprawie danych (Data Act). Organizacja wyraziła je w swoim stanowisku przekazanym do Komisji Europejskiej. […]

IT Fitness Test 2022 przedłużony. Sprawdzian kompetencji cyfrowych potrwa do końca października

Szkolny test kompetencji cyfrowych, który od początku kwietnia rozwiązują uczniowie i nauczyciele potrwa dłużej. W sprawdzianie będzie można wziąć udział aż do 31 października. Wszystko po to, aby umożliwić wzięcie udziału w teście jak najszerszej grupie osób, a tym samym uzyskać jak najpełniejsze wyniki dotyczące cyfrowych kompetencji młodego pokolenia. […]

Na GPW o monetyzacji kultury w świecie cyfrowym

Jak dziś mogą zarobić artyści? O monetyzacji kultury w świecie cyfrowym, zarówno przy pomocy niewymienialnych tokenów NFT, jak i dzięki wsparciu patronów, rozmawiali przedstawiciele świata sztuki i nowych technologii podczas konferencji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Konferencja o nazwie „Dzień z kulturą na GW – blockchain, monetyzacja, regulacje” została zorganizowana wspólnymi siłami Giełdy oraz Związku Cyfrowa Polska. […]

Eksperci na GPW o finansowaniu pracy twórców: Konieczny kompromis i uwzględnienie interesu wszystkich stron

Zagwarantowanie implementacji Dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym z poszanowaniem interesu twórców, odbiorców i przedsiębiorców świadczących usługi cyfrowe oraz zapewnienie finansowania emerytur dla twórców w zgodzie z prawem unijnym i dostępnymi narzędziami regulacyjnymi. To zdaniem ekspertów kluczowe zadania stojące przed cyfryzującym się rynkiem sztuki i kulturą w Polsce. […]