Cyfrowa Polska z Centrum GovTech będą współpracować przy projektach podnoszących kompetencje cyfrowe

Związek Cyfrowa Polska podpisał z Centrum GovTech Polska list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach realizowanych w łódzkim Centrum Kreatywności Fabryka, które będą miały na celu podnoszenie kompetencji sektora publicznego dotyczących innowacyjności oraz popularyzacji dobrych praktyk. […]

Krajowy Plan Odbudowy może stać się fundamentem dla szybkiej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki [opinia]

Związek Cyfrowa Polska przekazał do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Organizacja zrzeszająca największe polskie firmy z branży cyfrowej odniosła się do pięciu obszarów tematycznych: cyberbezpieczeństwa i 5G, edukacji, niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, sztuki cyfrowej oraz zdrowia. […]

Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do Komisji Europejskiej o reformę opłaty reprograficznej

Branża cyfrowa krajów Trójmorza – CEE Digital Coalition – wezwała Komisję Europejską do dialogu w sprawie obecnego kształtu opłaty reprograficznej w krajach Unii oraz podjęcia prac nad reformą tego archaicznego systemu. Apel ma związek z otwarciem dyskusji o przyszłości opłaty reprograficznej w Polsce i zapowiedziami rozszerzenia jej m.in. o smartfony, tablety i telewizory smart. […]

BGK, PIE oraz Cyfrowa Polska będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy. Ma ona dotyczyć rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych. […]

Są nowe rekomendacje UZP na zamówienia publiczne komputerów

Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe. – To jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez branżę cyfrową dokument, ponieważ jego poprzednia wersja pochodziła sprzed 9 lat. Przez ten czas nastąpił duży postęp technologiczny, więc zalecenia odnośnie zamówień nie przystawały do dzisiejszych wymagań rynkowych – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Związek w ramach grupy roboczej przy UZP pracował nad rekomendacjami. […]

Debata Cyfrowej Polski: „Czy Polska jest gotowa na 5G?”

Cyberbezpieczeństwo jest najważniejszym aspektem w budowie i przyszłym funkcjonowaniu sieci piątej generacji. Tempo prac w Polsce nad wdrożeniem 5G wciąż daje szanse, by nasz kraj znalazł się wśród europejskich liderów nowej technologii. Kluczowe jest też to, by wdrażanie i budowa sieci odbywała się mądrze – to część wniosków debaty w ramach roundtable zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska, w której wziął udział minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. […]

Badanie: Polacy przeciwni podatkowi od smartfonów

Aż trzy czwarte badanych jest przeciwko rozszerzeniu opłaty reprograficznej na laptopy, komputery stacjonarne, tablety, telewizory i smartfony. Nad takim rozwiązaniem pracuje resort kultury. Z sondażu wynika również,  że prawie 9 na 10  Polaków uznaje taką opłatę za dodatkowy podatek, a ponad połowa ankietowanych uważa, że państwo powinno obniżyć opodatkowanie elektroniki w czasie pandemii. […]