Europejska branża cyfrowa solidarna z Ukrainą. Wzywa do pracy nad cyberbezpieczeństwem

Reprezentująca 36 000 firm sektora cyfrowego Europy organizacja DIGITALEUROPE, której członkiem jest Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający krajową branżę cyfrową i nowoczesnych technologii wyraża swoją solidarność z mieszkańcami Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji i wzywa do wspólnej pracy nad cyfrową odpornością i natychmiastowego wsparcia Ukrainy przez UE i NATO w obszarze cyberbezpieczeństwa. […]

Cyfrowa Polska ocenia unijny Akt ws. sztucznej inteligencji

Polska branża cyfrowa i nowoczesnych technologii wzywa władze Unii Europejskiej, by projektowane przepisy dot. sztucznej inteligencji (SI) oparte były o precyzyjne definicje, zapewniały przejrzystość prawa i oddawały złożoność ekosystemu tej technologii. Wśród postulatów Związku Cyfrowa Polska wobec unijnego Aktu ws. sztucznej inteligencji znalazło się także dostosowanie wymagań, procedur i standardów do rynkowej rzeczywistości oraz faktycznych możliwości podmiotów go tworzących.  […]

Europejska branża cyfrowa oczekuje wymiernych efektów ze współpracy transatlantyckiej

Opracowanie kodeksu rozwoju technologii chmurowych, wyznaczanie wspólnych zasad na rzecz bezpieczeństwa w internecie, partnerstwo na rzecz rozwoju zielonych technologii oraz wspólne standardy i projekty badawcze m.in w dziedzinie sztucznej inteligencji i konstrukcji półprzewodników. To niektóre z aż 24 priorytetów, które europejska branża technologii cyfrowych zrzeszona w Digital Europe stawia przed Radą ds. Handlu i Technologii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej (TTC).  […]

Centrum Kreatywności Fabryka świętuje trzecią rocznicę powstania i stawia na kompetencje cyfrowe

Rozwój kompetencji cyfrowych, robotyzacja oraz automatyzacja – to trzy obszary, na które główny nacisk położy w 2022 r. Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi. Miejsce, które powstało z inicjatywy polskiej branży cyfrowej, reprezentowanej przez Związek Cyfrowa Polska oraz Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, właśnie obchodzi swoje trzecie urodziny. […]

Branża cyfrowych technologii apeluje o prawo do drugiego życia odpadów

Prostsze i jasne procedury zgłaszania przemieszczania odpadów, umożliwienie transportu na potrzeby regeneracji, zbiórki czy naprawy oraz odejście od mechanizmu zupełnego zakazu transportu w obliczu globalnego charakteru gospodarki obiegu zamkniętego. To główne wnioski przedstawione przez europejską branżę technologii cyfrowych zrzeszoną w Digital Europe w związku z pracami nad aktualizacją unijnego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. […]