Branża cyfrowa przedstawia rekomendacje do cyfrowej agendy polskiej prezydencji w Radzie UE

Cyberbezpieczeństwo, rozwój usług chmurowych, kompetencje cyfrowe i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji powinny między innymi stanowić podstawę unijnej cyfrowej agendy podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – uważa Związek Cyfrowa Polska. Organizacja przesłała do przedstawicieli rządu rekomendacje w tej sprawie.

[…]

Eksperci na CyberSec: Europa Środkowo-Wschodnia musi mówić wspólnym głosem w sprawach cyberbezpieczeństwa

W kontekście technologicznym musimy zrezygnować z patrzenia na region Europy Środkowo-Wschodniej jako zbioru państw i zacząć wspólnie pracować nad cyberbezpieczeństwem – udowadniali eksperci podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska i CEE Digital Coalition podczas konferencji CyberSec w Krakowie. Ich zdaniem, by wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe w regionie,  niezbędna jest ściślejsza współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, wdrażanie nowoczesnych systemów chmurowych oraz inwestowanie w kapitał ludzki, a nie tylko w infrastrukturę.

[…]

Nowe technologie zmieniają oblicze sportu. Dźwięk spersonalizowany to przyszłość transmisji telewizyjnych

Telewizja Polska, wspólnie z firmą Dolby, uruchomiła dodatkowe opcje spersonalizowanej ścieżki audio podczas meczów Euro 2024. Ekspert Związku Cyfrowa Polska Jakub Skwarski podkreśla, że to wyraźny skok technologiczny w dziedzinie transmisji sportowych. – Dziś wielu odbiorców może poczuć się jak na stadionie, pozostając w domowym zaciszu – podkreśla specjalista.

[…]

Pierwsze poznańskie szkoły podeszły do sprawdzianu kompetencji cyfrowych

Pierwsi uczniowie z Poznania podjęli się rozwiązania IT Fitness Test 2024 – wielkiego ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych. Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 wspierała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, która podkreślała, że sprawne obcowanie z technologią ma dziś ogromne znaczenie na rynku pracy. To dopiero początek wielkiego cyfrowego testowania, bo cyfrowy test potrwa do końca października, a miasto Poznań zapowiada ściślejsze włączenie się w inicjatywę.

[…]

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni z własnym sztandarem. Jego zakup wsparła między innymi branża cyfrowa

To niezwykle ważny symbol w procesie tworzenia specjalistycznej jednostki wojskowej – polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni otrzymały własny sztandar. Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową, pomógł jednostce zrealizować inicjatywę, wspierając finansowo jego wykonanie.

[…]

Przyjęto Dyrektywę o prawie do naprawy. Jednak prócz dobrych zmian niesie ona także pewne zagrożenia

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o prawie do naprawy. Jej głównym celem jest umożliwienie  tańszych i lepiej dostępnych napraw, zamiast wymiany sprzętu na nowy. To ważna wiadomość z punktu widzenia konsumentów, jednak branża producentów sprzętu elektronicznego dostrzega w nowym prawie pewne problemy i zagrożenia.

[…]

Jak stworzyć polską strategię rozwoju sztucznej inteligencji? Debata ekspertów na konferencji #AIChallenger 2024

To nie może być fundusz dla wielkich inwestycji, a raczej dla małych firm i startupów – mówili eksperci o potencjalnym Funduszu AI podczas debaty dotyczącej strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Rozmowa o środkach finansowych stanowiła jednak jedynie element szerszej dyskusji o całym polskim podejściu do sztucznej inteligencji i związanych z nią problemów oraz możliwości. Debata odbyła się podczas konferencji #AIChallenger Forum 2024, zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Cyber Science.

[…]

Branża cyfrowa przedstawia nowy pomysł na strategię rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Aktualna rządowa strategia AI dla Polski jest nieefektywna i wymaga wzmocnienia – uważa branża cyfrowa. Eksperci Związku Cyfrowa Polska dokonali przeglądu strategicznego dokumentu i wydali rekomendacje dla budowy nowego planu rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju. – Bez rewizji strategii, polska gospodarka przegapi wyjątkową szansę, by stać się cyfrowym liderem w tym obszarze w Unii Europejskiej – ostrzegają.
[…]

Województwo śląskie wspiera IT Fitness Test. Podpisano porozumienie

Województwo śląskie ponownie weźmie udział w wielkim testowaniu cyfrowych umiejętności uczniów i nauczycieli. Mowa o IT Fitness Test ­– ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji cyfrowych, w ramach którego sprawdzane są umiejętność bezpiecznego i wydajnego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych czy narzędzi biurowych. W czwartek (6 czerwca) Zarząd Województwa Śląskiego podpisał porozumienie z Związkiem Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżą cyfrową, o przeprowadzeniu śląskiej edycji sprawdzianu. Do testu przystąpiła też pierwsza szkoła na Śląsku.

[…]