Biznes cyfrowy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie apeluje do władz UE w sprawie sztucznej inteligencji

13 organizacji branży cyfrowej z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wchodzących w skład CEE Digital Coalition, wspólnie zaapelowało do Komisji Europejskiej o rozsądne regulacje w sektorze AI. Takie, które nie zagrożą innowacyjności i nie stłamszą ogromnego potencjału naszego regionu.

[…]

CEE Digital Summit: Edukacja cyfrowa i niedobór kadr jednymi z głównych problemów Europy Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia musi postawić na edukację cyfrową oraz inwestować w kształcenie kadr w obszarze ICT – ocenili przedstawiciele branży cyfrowej w dyskusji zorganizowanej w ramach CEE Digital Summit w Warszawie. Ich zdaniem kraje naszego regionu szybciej i łatwiej zmierzą się z tym wyzwaniem, jeśli w tym obszarze będą współpracowały razem. […]

CEE Digital Summit: Wyzwania regulacyjne i niewystarczające inwestycje barierami rozwoju

Odpowiednie unijne przepisy w zakresie kwestii cyfrowych, w tym przeregulowanie wielu obszarów, a także niedostateczne inwestycje w rozwój nowych gałęzi gospodarki cyfrowej, takich jak sztuczna inteligencja stanowią zdaniem ekspertów główne współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej. – W Europie więcej musimy inwestować w kapitał ludzki oraz ośrodki badawcze – wskazywał Fredrik Erixon, dyrektor European Centre for International Political Economy w czasie CEE Digital Summit, który odbył się 21 września w Warszawie. […]

Na CEE Digital Summit 2023 o wpływie krajów Europy Środkowo-Wschodniej na politykę cyfrową Unii Europejskiej

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów regionu spotkali się w Warszawie, aby wspólnie rozmawiać o cyfrowej agendzie dla Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. To już czwarta odsłona CEE Digital Summit ­– międzynarodowego szczytu, który podkreśla rolę i pozycję regionu Europy Środkowo-Wschodniej na jednolitym rynku cyfrowym. W tym roku oficjalnie do grona koalicji dołączyła branża cyfrowa z Ukrainy. […]

Webinar CEE Digital Coalition: kraje regionu muszą stanowić przeciwwagę w debacie UE na temat kwestii cyfrowych

Europa Środkowo-Wschodnia musi brać udział w kształtowaniu cyfrowej agendy Unii Europejskiej. Potrzebujemy silnego, zjednoczonego głosu regionu w odniesieniu do europejskich inicjatyw regulacyjnych. Stworzenie regionalnego zestawu narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla firm rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej oraz większe wysiłki na rzecz szkolenia ekspertów i edukacji ogółu społeczeństwa są kluczem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie – argumentowali eksperci podczas warsztatów online „Odpowiedzi Europy Środkowo-Wschodniej na zagrożenia cyfrowe”, poświęconych omówieniu aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. […]

Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do UE o szybsze działanie ws. cyfrowego porozumienia między USA i Europą

Przedstawiciele branży cyfrowej z 9 krajów z państw Europy Środkowo–Wschodniej, zrzeszeni w koalicji CEE Digital Coalition, zaapelowali wspólnie do instytucji Unii Europejskiej o podjęcie konkretnych działań w sprawie tzw. Data Privacy Framework, czyli amerykańsko-europejskiej umowy regulującej kwestię transferów danych. Ich zdaniem przeciągający się proces administracyjny szkodzi rozwojowi europejskiego rynku cyfrowego, zwłaszcza usług chmurowych na terenie Wspólnoty. […]

#CloudChallenger: Głównymi przeszkodami przy wdrażaniu chmury są nieujednolicone regulacje i brak odpowiednich kompetencji

Technologie chmurowe należą do jednych z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej UE. Stworzenie przejrzystych regulacji – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym – jest nieodzownym elementem tego procesu. Nie można zapominać o budowaniu i rozwijaniu kompetencji chmurowych, których wciąż brakuje zarówno wśród władz lokalnych, przedstawicieli MŚP, ale i osób prywatnych – mówił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podczas konferencji #CloudChallenger w Brukseli. […]

#CloudChallenger: Wspólne regulacje i współpraca między sektorem prywatnym i publicznym niezbędne do integracji cyfrowego rynku UE

Europa przegrywa w globalnych rankingach dotyczących liczby firm IT. Bez regulacji konsolidujących unijny rynek cyfrowy, kraje członkowskie nadal będą w tyle. W przeciwieństwie do krajów takich jak USA czy Chiny, w UE nadal panuje duże rozparcelowanie gospodarcze, które jest jednym z głównych czynników hamującym rozwój start-upów – przekonywał były słoweński minister cyfryzacji Mark Andrijanic na konferencji #CloudChallenger zorganizowanej  przez Związek Cyfrowa Polska w Brukseli. […]

Branża cyfrowa Trójmorza wytycza kierunki rozwoju unijnych regulacji chmurowych

Należy zapewnić spójność wszystkich regulacji dotyczących chmury, aby nie wywoływać niepewności wobec prawa i sprzyjać wdrażaniu rozwiązań chmurowych, a także przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczych skutków projektowanych przepisów. Nie powinno też dochodzić do wykluczania partnerów zza Atlantyku z rozmowy i wspólnej pracy na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej i całej UE. […]

Cyfrowi liderzy regionu CEE dyskutowali nt. przyszłości gospodarki cyfrowej Trójmorza

Relacje transatlantyckie będą miały duży wpływ na transformację cyfrową Europy Środkowo-Wschodniej, a współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą musi opierać się na otwartości na innowacyjne produkty i usługi – mówili uczestnicy dyskusji poświęconej rozwojowi gospodarki cyfrowej w krajach Trójmorza, która odbyła się podczas CEE Digital Summit 2021 w Warszawie. […]