Webinar CEE Digital Coalition: kraje regionu muszą stanowić przeciwwagę w debacie UE na temat kwestii cyfrowych

Europa Środkowo-Wschodnia musi brać udział w kształtowaniu cyfrowej agendy Unii Europejskiej. Potrzebujemy silnego, zjednoczonego głosu regionu w odniesieniu do europejskich inicjatyw regulacyjnych. Stworzenie regionalnego zestawu narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla firm rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej oraz większe wysiłki na rzecz szkolenia ekspertów i edukacji ogółu społeczeństwa są kluczem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie – argumentowali eksperci podczas warsztatów online „Odpowiedzi Europy Środkowo-Wschodniej na zagrożenia cyfrowe”, poświęconych omówieniu aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. […]

Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do UE o szybsze działanie ws. cyfrowego porozumienia między USA i Europą

Przedstawiciele branży cyfrowej z 9 krajów z państw Europy Środkowo–Wschodniej, zrzeszeni w koalicji CEE Digital Coalition, zaapelowali wspólnie do instytucji Unii Europejskiej o podjęcie konkretnych działań w sprawie tzw. Data Privacy Framework, czyli amerykańsko-europejskiej umowy regulującej kwestię transferów danych. Ich zdaniem przeciągający się proces administracyjny szkodzi rozwojowi europejskiego rynku cyfrowego, zwłaszcza usług chmurowych na terenie Wspólnoty. […]

#CloudChallenger: Głównymi przeszkodami przy wdrażaniu chmury są nieujednolicone regulacje i brak odpowiednich kompetencji

Technologie chmurowe należą do jednych z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej UE. Stworzenie przejrzystych regulacji – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym – jest nieodzownym elementem tego procesu. Nie można zapominać o budowaniu i rozwijaniu kompetencji chmurowych, których wciąż brakuje zarówno wśród władz lokalnych, przedstawicieli MŚP, ale i osób prywatnych – mówił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podczas konferencji #CloudChallenger w Brukseli. […]

#CloudChallenger: Wspólne regulacje i współpraca między sektorem prywatnym i publicznym niezbędne do integracji cyfrowego rynku UE

Europa przegrywa w globalnych rankingach dotyczących liczby firm IT. Bez regulacji konsolidujących unijny rynek cyfrowy, kraje członkowskie nadal będą w tyle. W przeciwieństwie do krajów takich jak USA czy Chiny, w UE nadal panuje duże rozparcelowanie gospodarcze, które jest jednym z głównych czynników hamującym rozwój start-upów – przekonywał były słoweński minister cyfryzacji Mark Andrijanic na konferencji #CloudChallenger zorganizowanej  przez Związek Cyfrowa Polska w Brukseli. […]

Branża cyfrowa Trójmorza wytycza kierunki rozwoju unijnych regulacji chmurowych

Należy zapewnić spójność wszystkich regulacji dotyczących chmury, aby nie wywoływać niepewności wobec prawa i sprzyjać wdrażaniu rozwiązań chmurowych, a także przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczych skutków projektowanych przepisów. Nie powinno też dochodzić do wykluczania partnerów zza Atlantyku z rozmowy i wspólnej pracy na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej i całej UE. […]

Cyfrowi liderzy regionu CEE dyskutowali nt. przyszłości gospodarki cyfrowej Trójmorza

Relacje transatlantyckie będą miały duży wpływ na transformację cyfrową Europy Środkowo-Wschodniej, a współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą musi opierać się na otwartości na innowacyjne produkty i usługi – mówili uczestnicy dyskusji poświęconej rozwojowi gospodarki cyfrowej w krajach Trójmorza, która odbyła się podczas CEE Digital Summit 2021 w Warszawie. […]

Eksperci na Forum Trójmorza: Cyfrowa rewolucja wymaga ścisłej współpracy Trójmorza

Pandemia przyśpieszyła cyfrową rewolucję, którą nadganiać muszą przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza może wspomóc proces cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej – takie wnioski padły podczas debaty Związku Cyfrowa Polska zorganizowanej w ramach Samorządowego Kongresu Gospodarczego – II Forum Trójmorza w Lublinie. Jak przypomniał prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, organizator debaty, historia Read more about Eksperci na Forum Trójmorza: Cyfrowa rewolucja wymaga ścisłej współpracy Trójmorza[…]