Nowe unijne cele w zakresie gospodarowania odpadami

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe zasady i cele dotyczące gospodarowania odpadami w państwach członkowskich. Przyjęty pakiet nakłada m.in. nowe obowiązki na producentów. Związek Cyfrowa Polska popiera działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwraca jednak uwagę na potrzebę wprowadzania odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców i edukacji konsumentów. […]