#CloudChallenger: Głównymi przeszkodami przy wdrażaniu chmury są nieujednolicone regulacje i brak odpowiednich kompetencji

Technologie chmurowe należą do jednych z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej UE. Stworzenie przejrzystych regulacji – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym – jest nieodzownym elementem tego procesu. Nie można zapominać o budowaniu i rozwijaniu kompetencji chmurowych, których wciąż brakuje zarówno wśród władz lokalnych, przedstawicieli MŚP, ale i osób prywatnych – mówił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podczas konferencji #CloudChallenger w Brukseli. […]

#CloudChallenger: Wspólne regulacje i współpraca między sektorem prywatnym i publicznym niezbędne do integracji cyfrowego rynku UE

Europa przegrywa w globalnych rankingach dotyczących liczby firm IT. Bez regulacji konsolidujących unijny rynek cyfrowy, kraje członkowskie nadal będą w tyle. W przeciwieństwie do krajów takich jak USA czy Chiny, w UE nadal panuje duże rozparcelowanie gospodarcze, które jest jednym z głównych czynników hamującym rozwój start-upów – przekonywał były słoweński minister cyfryzacji Mark Andrijanic na konferencji #CloudChallenger zorganizowanej  przez Związek Cyfrowa Polska w Brukseli. […]

Branża cyfrowa Trójmorza wytycza kierunki rozwoju unijnych regulacji chmurowych

Należy zapewnić spójność wszystkich regulacji dotyczących chmury, aby nie wywoływać niepewności wobec prawa i sprzyjać wdrażaniu rozwiązań chmurowych, a także przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczych skutków projektowanych przepisów. Nie powinno też dochodzić do wykluczania partnerów zza Atlantyku z rozmowy i wspólnej pracy na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej i całej UE. […]

Branża cyfrowa ostrzega, że unijny Data Act jest zbyt restrykcyjny i może zaszkodzić rozwojowi nowych technologii

Przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska, organizacji zrzeszającej najważniejszych graczy na polskim rynku nowych technologii, przekazali do polskiego rządu swoje zastrzeżenia do unijnego projektu Data Act. Kilka kwestii „budzi najwyższe zaniepokojenie” ekspertów, na co zwrócili uwagę w liście skierowanym do ministrów Janusza Cieszyńskiego i Pawła Lewandowskiego z Cyfryzacji KPRM. […]

Trusted Economy Forum 2023: Biznes nie może wybierać między doświadczeniami użytkownika a bezpieczeństwem

Zaufanie w biznesie ma kluczowe znaczenie, w szczególności w cyfrowych czasach. Technologie ułatwiają i przyśpieszają zawieranie wszelkiego rodzaju transakcji zdalnie, ale jednocześnie wymuszają rozwój narzędzi umożliwiających potwierdzanie wiarygodności i zapewniających bezpieczeństwo. Weryfikacja tożsamości kontrahentów w sposób niebudzący wątpliwości musi przebiegać sprawnie, aby nie spowolnić procesów biznesowych. Z drugiej strony organizacje muszą stawić czoła licznym zagrożeniom, takim jak kradzież tożsamości czy danych uwierzytelniających oraz deepfake. […]

Cyfrowa Polska: projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami nakłada nieuzasadnione obowiązki na branżę cyfrową

Eksperci Związku Cyfrowa Polska interweniują w Ministerstwie Finansów. Powód? Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która ­– według Cyfrowej Polski – stoi w sprzeczności z unijną Dyrektywą DAC-7 i może spowodować nałożenie nieuzasadnionych obowiązków na operatorów platform internetowych. […]

Trwa akcja #SzkołaDlaWas. Kolejne komputery od branży cyfrowej dla ukraińskich dzieci

Polska branża cyfrowa przekazała 15 zestawów komputerowych na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Sprzęt zostanie rozdysponowany wśród dzieci uchodźców z Ukrainy mieszkających w Polsce, tak, aby mogli oni nieprzerwanie uczyć się z terenu Polski i brać udział w lekcjach prowadzonych przez ukraińskich nauczycieli. […]

Transformacja cyfrowa miast i wsi. Ruszają szkolenia dla samorządów

Usługi chmurowe to ważny element transformacji cyfrowej – ten kierunek jest popularny nie tylko w biznesie, ma również ogromną wartość dla budowania innowacji społecznych. W środę (15 marca) w Małopolsce ruszył pilotaż szkoleń dla przedstawicieli samorządów – cykl warsztatów edukacyjnych to efekt współpracy Związku Cyfrowa Polska i Amazon Web Services. Celem szkoleń jest przyśpieszenie transformacji polskich miast i wsi. […]