Zostało uchwalone rozporządzenie Ministra Gospodarki transponujące dyrektywę ROHS 2

Dnia 10 Maja 2013 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 Maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. […]