Już dwie trzecie kraju w zasięgu nowej naziemnej telewizji cyfrowej

Telewidzowie naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce, województwie łódzkim, opolskim oraz części południowej województwa mazowieckiego i wielkopolskiego od 23 maja znajdują się w zasięgu nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVBT2/HEVC. Tym samym jej odbiór jest możliwy na terenie ponad dwóch trzecich kraju. […]

Uczniowie z Dolnego Śląska sprawdzili swoje kompetencje cyfrowe w ramach IT Fitness Test

Uczniowie trzech szkół podstawowych na Dolnym Śląsku – ze Żmigrodu, Twardogóry i Sycowa – podeszli w czwartek do specjalnego egzaminu kompetencji cyfrowych – IT Fitness Test, organizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. Cyfrowy sprawdzian bada umiejętności komputerowe i internetowe uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Test został przeprowadzony w obecności Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. cyfryzacji w KPRM. […]

Branża nowych technologii pomoże wykształcić specjalistów niezbędnych do rozwoju gospodarki cyfrowej

Reprezentujący polską branżę cyfrową i nowych technologii Związek Cyfrowa Polska wesprze edukację specjalistów, którzy w przyszłości będą pomagali przedsiębiorcom we wdrażaniach projektów IT oraz w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej. Pod auspicjami organizacji w październiku ruszą podyplomowe studia Cyber Science, na których słuchacze zdobędą wiedzę praktyczną m.in. w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem czy tokenizacji i automatyzacji procesów biznesowych. […]

Stanowisko wobec regulacji dotyczących rozwoju e-administracji

Związek Cyfrowa Polska w stanowisku przesłanym do Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM przedstawił swoje uwagi i komentarze do projektowanych regulacji wpływających na polskich kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Niektóre z przepisów mogą wprowadzić poważne ograniczenia w transgranicznej działalności tych podmiotów. […]

Amazon Web Services członkiem Związku Cyfrowa Polska

Amazon Web Services (AWS), globalny lider rynku rozwiązań chmurowych dołączył do Związku Cyfrowa Polska – organizacji branżowej, zrzeszającej firmy z krajowego sektora ICT. W ramach Związku, AWS zaangażowany będzie m.in. w projekty dotyczące postępu transformacji cyfrowej biznesu i administracji publicznej w Polsce, szczególnie w obszarze technologii chmurowych. […]

Cyfrowa Polska zgłasza uwagi do projektu ustawy o dostępności: konieczna harmonizacja polskiego prawa z unijnym

Do czerwca 2025 Polska musi wdrożyć postanowienia Europejskiego Aktu o Dostępności. Trwają prace nad specjalną ustawą, która swym zakresem obejmie sporą część dostępnych na rynku produktów i usług. – Kierunek jest słuszny, ale trzeba zadbać o kilka elementów, by nowe przepisy nie zaszkodziły rozwojowi branży nowych technologii w Polsce  – przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska. Swoje uwagi opisali właśnie w liście do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. […]

Cyfrowa Polska apeluje ws. założeń unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług chmurowych

Unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych powinien być tworzony przejrzyście oraz w ramach konsultacji z podmiotami, na które będzie miał on wpływ w Europie. Konieczne jest uwzględnienie jego korzyści i kosztów, a udział w nim musi pozostać dobrowolny – uważa Cyfrowa Polska. Organizacja zaapelowała do rządu, aby polscy ministrowie zabiegali o to w dyskusji na arenie europejskiej. […]