Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do UE o szybsze działanie ws. cyfrowego porozumienia między USA i Europą

Przedstawiciele branży cyfrowej z 9 krajów z państw Europy Środkowo–Wschodniej, zrzeszeni w koalicji CEE Digital Coalition, zaapelowali wspólnie do instytucji Unii Europejskiej o podjęcie konkretnych działań w sprawie tzw. Data Privacy Framework, czyli amerykańsko-europejskiej umowy regulującej kwestię transferów danych. Ich zdaniem przeciągający się proces administracyjny szkodzi rozwojowi europejskiego rynku cyfrowego, zwłaszcza usług chmurowych na terenie Wspólnoty. […]

Edukujmy, regulujmy, inwestujmy? Eksperci na Uniwersytecie Śląskim o roli sztucznej inteligencji w społeczeństwie

Umiejętność odróżniania tzw. fake’ów od prawdy jest jedną z najważniejszych umiejętności przyszłości – dowodzili przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji rządowych i pozarządowych podczas debaty, która odbyła się w czwartek na Uniwersytecie Śląskim. Wśród tematów rozmowy znalazły się zagrożenia, ale i szanse związane ze sztuczną inteligencją. […]

Eksperci podczas #AIChallenger w Katowicach: Nadciąga rewolucja sztucznej inteligencji. Potrzebujemy zorganizowanej edukacji cyfrowej

Jak najpełniej możemy wykorzystać szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji? Potrzebna jest zorganizowana edukacja cyfrowa oraz absorbcja nowoczesnych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa – przekonywali przedstawiciele nauki, biznesu i administracji państwowej podczas konferencji #AIChallenger, współorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z branżą cyfrową zachęca szkoły do udziału w IT Fitness Test

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do udziału w IT Fitness Test – ogólnopolskim teście kompetencji cyfrowych. Resort przekazał  do szkół podstawowych i ponadpodstawowych instrukcje i materiały informujące, wyjaśniające nauczycielom i uczniom, jak zorganizować i rozwiązać sprawdzian. Koordynatorzy projektu podkreślają, że wyniki testu mają pomóc w opracowaniu właściwego programu nauczania umiejętności cyfrowych. […]

Polska branża technologiczna dba o zrównoważony cyfrowy ślad węglowy

Dbałość o redukcję cyfrowego śladu węglowego to nowe zadanie stojące przed biznesem, ale i użytkownikami. Główne wyzwania to dziś niedostateczna świadomość o problemie oraz duże trudności z pomiarem i oceną tego śladu w sektorze prywatnym. Działania w tej sferze są konieczne, ponieważ ślad węglowy internetu ma do 2023 r. stanowić nawet 20 proc. globalnych emisji CO2 – to najważniejsze wnioski z debaty ekspertów na temat cyfrowego śladu węglowego zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Planet Heroes.

[…]

W Katowicach naukowcy i biznes porozmawiają o wyzwaniach sztucznej inteligencji

Stoimy w przededniu technologicznej rewolucji, która drastycznie zmieni tryb naszej pracy. Sztuczna inteligencja to ogromne szanse, ale też zagrożenia – twierdzą eksperci. Aby przygotować się na nadchodzące wyzwania, 20 kwietnia w Katowicach przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej spotkają się, by pod hasłem #AIChallenger porozmawiać o wyzwaniach związanych z wprowadzeniem sztucznej inteligencji. Wydarzeniu będą towarzyszyć specjalne warsztaty dla studentów. […]

W szkołach po raz drugi sprawdzą umiejętności cyfrowe

W szkołach ruszyła druga edycja IT Fitness Test – sprawdzianu umiejętności cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. To projekt branży cyfrowej, który jednocześnie prowadzony jest w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej: w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. W tym roku organizatorzy przygotowali także ukraińską wersję sprawdzianu, dzięki czemu swoje kompetencje cyfrowe sprawdzą także uczniowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce i ci, którzy kontynuują naukę w swojej ojczyźnie. […]