Przedsiębiorcy do UODO: konieczne ułatwienia w prowadzeniu działalności marketingowej firm

Związek Cyfrowa Polska wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Cyfryzacji o wprowadzenie zmian w prawie, które ułatwią działalność marketingową firm. Zdaniem organizacji pandemia koronawirusa spowodowała, że działania promocyjne zostały znacznie utrudnione. – Nowe przepisy powinny zatem ułatwiać komunikację marketingową, a nie stawiać jej kolejne bariery – podkreślają wnioskodawcy. […]

Nowe technologie w Kościele: Pomogły w czasie pandemii i nie są zagrożeniem dla wiary [debata]

Polski Kościół katolicki powinien wykorzystywać nowe technologie w ewangelizacji. Pomogły one w czasie pandemii zachować kontakt wiernych z parafiami, księża nie powinni z nich rezygnować po tym, jak wierni wrócą do kościołów – mówili uczestnicy debaty o roli nowoczesnych technologii w życiu Kościoła podczas Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapowiedziano, że w tym roku nowe media odegrają szczególną rolę również podczas pielgrzymowania na Jasną Górę. […]

Debata: digitalizacja kultury powinna być kontynuowana także po pandemii

Potrzebny jest nam narodowy okrągły stół o finansowaniu kultury i wypracowanie w formie konsensusu nowej umowy społecznej w tej sprawie – postulował prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik na debacie o kulturze w czasach pandemii podczas Europejskiego Festiwalu Schumana. Uczestnicy dyskusji zaznaczali także, że program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” spełnił swoje zadanie i z uwagi na duże zainteresowanie powinien być realizowany cyklicznie po pandemii. […]

Grupa Digital V4: priorytety cyfrowe ważne dla gospodarki UE po pandemii

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – zrzeszone w grupie Digital V4 – wspólnie chwalą priorytety cyfrowe Unii Europejskiej, które zostały nakreślone przez Komisję Europejską na kolejne 5 lat. Oceniają jednak, że do ich realizacji konieczne są większe środki w unijnym budżecie na wydatki cyfrowe, działania wspierające rozwój start-upów oraz sektora MŚP, a także szeroka edukacja społeczeństwa z kompetencji cyfrowych. […]