Priorytetem przy wprowadzaniu sieci 5G musi być bezpieczeństwo [STANOWISKO]

Do końca stycznia trwały konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Stawka jest duża, bo cena wywoławcza każdego z czterech bloków wynosi aż 450 mln złotych. Jak jednak przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska w piśmie do prezesa UKE, priorytetem powinny być nie zyski, a cyberbezpieczeństwo. […]

Technologie dla wszystkich: jak zwiększyć dostępność cyfrową?

Działania Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego w obszarze dostępności, w tym prace nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności, były jednym z tematów poruszonych podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. W okrągłym stole uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. […]

Rekomendacje branży cyfrowej dla budowy sieci 5G w Polsce

Zapewnienie odpowiedniego środowiska regulacyjnego dostosowanego do realiów technologicznych, wyznaczenie pasma częstotliwości radiowych dla sieci prywatnych oraz edukacja z zakresu możliwości ich budowy oraz potencjału sieci nowych generacji – to główne rekomendacje, jakie wydał Związek Cyfrowa Polska dla budowy 5G w Polsce. […]

Opłata od streamingu zaszkodzi biznesowi, start-upom i konsumentom. Apel o konsensus

Zaburzenie pewności prawa, wyższe koszty dla konsumentów za korzystanie z dzieł twórców oraz straty dla działalności podmiotów biznesowych, szczególnie dla start-upów – takie między innymi mogą być konsekwencje tzw. opłaty od usług streamingowych, którą rząd planuje wprowadzić w ramach implementacji unijnej Dyrektywy w sprawie praw autorskich. […]

Związek Cyfrowa Polska alarmuje: nowy projekt PKE będzie mieć niekorzystny wpływ na prywatność i cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników – to dwie główne kwestie, jakie zdaniem Związku Cyfrowa Polska mogą być zagrożone przez wprowadzenie nowych ustaw o prawie komunikacji elektronicznej (PKE). Eksperci organizacji zwracają uwagę między innymi na kwestie dostępu służb do danych wrażliwych oraz na konieczność przenoszenia centrów danych do Polski, co stoi w sprzeczności z ideą jednolitego rynku cyfrowego i może nieść za sobą konkretne zagrożenia z dziedziny bezpieczeństwa cyfrowego. […]

Cyfrowa Polska: W 2023 roku rozwój sieci 5G napędzi cyfrową transformację

2023 rok upłynie pod znakiem rozwoju sieci 5G, za sprawą uwolnienia częstotliwości po przeprowadzeniu ich aukcji. A to z kolei wpłynie na szereg pozytywnych zmian i uruchomi kolejne gałęzie cyfrowej gospodarki. Ten rok będzie również rokiem rozwoju sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych oraz pracy nad poprawą cyberbezpieczeństwa – prognozuje Związek Cyfrowa Polska dla krajowego sektora cyfrowego na najbliższe 12 miesięcy. […]

Branża nowych technologii oczekuje równowagi pomiędzy realizacją unijnych celów klimatycznych a obowiązkami nakładanymi na producentów

Branża nowych technologii jest gotowa, aby sprostać unijnym celom klimatycznym. Aby jednak osiągnąć sukces w tym zakresie konieczny jest rzetelny dialog pomiędzy regulatorem a przedsiębiorstwami, których regulacje środowiskowe będą dotyczyły. Nowe przepisy nie mogą być bowiem oderwane od realiów rynkowych i technologicznych, a także muszą być spójne z możliwościami sektora prywatnego – ocenili uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska na temat przyszłości polskiego sektora cyfrowego w kontekście wyzwań klimatycznych i europejskich zmian regulacyjnych. […]

Utrzymanie infrastruktury cyfrowej w oświacie jest tak samo ważne, jak pozyskanie funduszy na jej kupno – eksperci na CEE Edu Digital Summit

Realizowanie zamówień  publicznych w obszarze cyfryzacji oświaty to inwestycja dla sektora prywatnego. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorstw, trudne będzie dalsze utrzymanie powstałej  infrastruktury  technologicznej –- ocenił  podczas CEE Edu Digital Summit w Lublinie przedstawiciel  Lenovo  Poland, Mikołaj Bobiński.  Zgodzili  się  z nim inni uczestnicy panelu  poświęconemu  finansowaniu cyfryzacji  oświaty. […]