Przedstawiliśmy stanowisko dot. wdrożenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło prekonsultacje dotyczące wdrożenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji do polskiego systemu prawnego. Eksperci Związku Cyfrowa Polska odpowiedzieli na zadane przez instytucję pytania, dołączając przy okazji stanowisko branży cyfrowej. Kluczowe są aspekty współpracy, gruntownego zrozumienia tematu i konieczności wykonania szerokiej ekspertyzy technicznej – czytamy w opinii.

[…]

Przed wyborami europejskimi branża cyfrowa Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje cyfrowe priorytety dla UE

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, inwestycje w kompetencje cyfrowe, wsparcie dla innowacji poprzez tworzenie sprzyjającego środowiska prawnego, zrównoważony rozwój oraz nacisk na rozwój konkurencyjności i troska o partnerstwo z globalnymi sojusznikami. To niektóre z priorytetów, które zdaniem CEE Digital Coalition, koalicji organizacji branży cyfrowej z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, powinny przyświecać unijnej agendzie cyfrowej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicja przesłała właśnie władzom krajowym i unijnym stanowisko w tej sprawie.

[…]

Raport PwC i CEE Digital Coalition: kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają potencjał do tego, by zbudować europejską Dolinę Krzemową

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają środki i możliwości, aby zdecydowanie przyspieszyć rozwój sektora ICT i stać się cyfrowym liderem w Unii Europejskiej – wynika z najnowszego raportu PwC i CEE Digital Coalition. Autorzy analizy podkreślają, że w wielu cyfrowych obszarach państwa naszego regionu wypadają znacznie lepiej niż te z zachodniej Europy: procentowo mamy więcej firm działających w sektorze cyfrowym i więcej osób w nim zatrudnionych. Coraz więcej też wydajemy na badania i rozwój technologiczny. Eksperci podkreślają, że motorem napędowym dla regionu w najbliższych latach będzie sztuczna inteligencja oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania oraz usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

[…]

Jak wykorzystywać nowe technologie na lekcjach w szkole? Cyfrowa Polska ogłasza konkurs dla nauczycieli   

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową, zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na stworzenie scenariusza dowolnej szkolnej lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Co ważne – projekt może dotyczyć dowolnego przedmiotu, od języka polskiego po biologię i od geografii po… W-F. Konkurs jest elementem kampanii „Cyfrowy Start”, dzięki której organizacja zwraca uwagę na konieczność szerszej edukacji cyfrowej w polskich szkołach.

[…]

Lawinowo rośnie liczba wartościowych aplikacji cyfrowych dla edukacji. Jak odpowie na to szkoła?

Uwierzyliśmy, że smartfony są uzależniające i szkodliwe jak alkohol, a tymczasem przypominają raczej butelkę: można w nie „wlać” różne rzeczy; od nas samych zależy, czy rozwijające, czy szkodliwe – mówili eksperci podczas debaty „Technologia w edukacji. Jak cyfryzacja zmienia szkołę?”. To jedna z czterech dyskusji, jakie odbyły się podczas konferencji edukacyjnej CEE Edu Digital Summit w Warszawie. Tym razem zwracano uwagę między innymi na rolę technologii w zmienianiu szkolnej rzeczywistości oraz na doświadczenia krajów będących pionierami nowoczesnego szkolnictwa. […]

Jak uczyć w cyfrowym świecie? Debata ekspertów podczas CEE Edu Digital Summit

Czy nauka w świecie przepełnionym informacjami może być jeszcze efektywna? Jak udowadniali eksperci podczas szczytu edukacji cyfrowej CEE Edu Digital Summit, nadmiar informacji i bodźców wywiera wprost dewastujący wpływ na młode umysły. Jednak z drugiej strony technologie cyfrowe dają olbrzymie możliwości, aby lekcje prowadzić w ciekawy sposób i lepiej wykorzystać kreatywność dzisiejszych nastolatków. Jak te szanse wykorzystać i czego w praktyce potrzeba nauczycielom i uczniom? Między innymi temu poświęcona była debata „Jak uczyć w cyfrowym świecie”.

[…]

Eksperci na CEE Edu Digital Summit: konieczna jest zmiana w systemie edukacji, zauważająca postęp technologiczny

Obecny system edukacji wywodzi się z czasów rewolucji przemysłowej – udowadniała dr Kristina Kallas, estońska minister edukacji i rozwoju, podczas warszawskiego szczytu cyfrowej edukacji CEE Edu Digital Summit 2024. Według niej, a także innych ekspertów uczestniczących w debacie, niezbędna jest zmiana systemu nauczania. Taka, aby uczniowie w większym stopniu zdobywali praktyczne umiejętności, w tym kompetencje cyfrowe. […]

Od higieny cyfrowej po dezinformację. Jak szkoły mogą sobie radzić z wyzwaniami technologicznymi?

Postępująca transformacja cyfrowa w nieuchronny sposób wiąże się z rozwojem zupełnie nowych zagrożeń. Szczególnie narażona jest na nie młodzież w wieku szkolnym. Czy mamy narzędzia, aby systemowo przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? Tym zagadnieniom przyjrzeli się eksperci podczas debaty „Bezpieczna cyfrowa szkoła. Fake newsy, cyberuzależnienia i cyberochrona”, która miała miejsce podczas szczytu cyfrowej edukacji CEE Edu Digital Summit w Warszawie. […]