Cyfrowa Polska powołuje Inicjatywę Szkoła 4.0 na rzecz cyfryzacji edukacji

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje krajową branżę cyfrową, powołał Inicjatywę Szkoła 4.0 – projekt, który ma wesprzeć proces transformacji cyfrowej polskich szkół. Na zaproszenie organizacji, eksperci w dziedzinie edukacji będą pracowali nad rekomendacjami wspomagającymi nauczycieli we właściwym oraz odpowiedzialnym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii w procesie edukacji, a także inicjowali działania w tym zakresie. […]

Nauczyciele ocenili cyfryzację polskiej edukacji [RAPORT CYFROWEJ POLSKI]

7,6 pkt na dziesięciostopniowej skali – na tyle oceniają polscy nauczyciele stopień cyfryzacji polskiej edukacji. Na ich ogólną ocenę wpływają między innymi kwestie związane z dostępem do sprzętu technologicznego i łącza internetowego w szkole. Nauczyciele oczekują dalszego doposażania placówek oświatowych w nowoczesne technologie i oprogramowania edukacyjne, a także szkoleń z ich wykorzystywania. Większość szkół liczy też na rozwiązanie problemu z internetem, do którego dostęp wciąż mają utrudniony – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie polskiej branży cyfrowej.

[…]

Polska i słoweńska branża cyfrowa wzmacnia współpracę

Związek Cyfrowa Polska i ICT Association of Slovenia podpisały w czwartek (21 marca br.) porozumienie o ścisłej współpracy sektora cyfrowego z Polski i Słowenii. Obie organizacje będą stanowiły platformę dla firm z obu krajów do dzielenia się wiedzą i praktykami w zakresie prowadzonych działalności cyfrowych, a także angażowały się we wspólne projekty. […]

Branża cyfrowa ma zastrzeżenia do zapisów w Prawie komunikacji elektronicznych dot. retencji danych

Bardzo istotnym aspektem z uwagi na bezpieczeństwo danych jest kwestia retencji danych. Zapis znajdujący się w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej ogranicza możliwość korzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z usług chmurowych z wykorzystaniem rozproszonej infrastruktury znajdującej się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – uważają eksperci Związku Cyfrowa Polska. […]

Higiena cyfrowa: od bezpieczeństwa do walki z przebodźcowaniem. Dyskusje ekspertów podczas inauguracji kampanii Cyfrowy Start

Internet nie jest stworzony dla dzieci – udowadniali eksperci od edukacji i cyfryzacji podczas czwartkowej inauguracji kampanii Cyfrowy Start. Istnieją konkretne wytyczne, które powinniśmy respektować, aby trzymać nasze dzieci z dala nie tylko od niebezpieczeństw sieciowych, ale także od technologicznego uzależnienia czy spadku kreatywności. Jak wygląda przestrzeganie zasad higieny cyfrowej na dwóch poziomach: dzieci najmłodszych oraz tych, które chodzą już do szkoły czy wręcz zbliżają się do pełnoletności?

[…]

Branża cyfrowa będzie edukować najmłodszych, jak odpowiedzialnie wykorzystywać nowe technologie. Rusza kampania Cyfrowy Start

Branża cyfrowa chce przeciwdziałać negatywnym zjawiskom wśród najmłodszych związanymi z niewłaściwym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje firmy z tego sektora, rusza z kampanią Cyfrowy Start. Właśnie ukazał się bezpłatny podręcznik, w którym znalazły się kluczowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz porady dla rodziców i uczniów. A wkrótce ruszą warsztaty dla nauczycieli oraz ukaże się cykl rozmów z ekspertami od edukacji i cyfryzacji.

[…]

Związek Cyfrowa Polska i Women Go Tech będą wspólnie działać na rzecz wspierania kobiet w sektorze ICT

Aktywizacja społeczna i zawodowa w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet – to główny cel współpracy Związku Cyfrowa Polska z inicjatywą Women Go Tech. W środę (6 marca) podpisano list intencyjny, w którym obie organizacje deklarują wsparcie między innymi na polu edukacyjnym oraz transgranicznej współpracy biznesowej.

[…]

Transformacja postępuje w nierównym tempie. Samorządy potrzebują pieniędzy i rozwoju kompetencji urzędników – eksperci na Kongresie w Mikołajkach

Rozwiązania technologiczne w sferze e-usług, które wprowadzamy muszą być nie tylko bezpieczne, ale także intuicyjne, dostępne dla każdego i proste w obsłudze. Należy też zadbać o świadomość ich dostępności i podniesienie poziomu kompetencji użytkowników i urzędników – podkreślali uczestnicy panelu “Cyfrowy i cyberbezpieczny samorząd – teraźniejszość czy przyszłość?” zorganizowanego na IX Europejskim Kongresie Samorządów, którego partnerem był Związek Cyfrowa Polska.

[…]

Branża cyfrowa wskazuje na nadmierną regulację AI w odniesieniu do praw autorskich. Przepisy zaszkodzą też twórcom

Proponowana w nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulacja dotycząca eksploracji tekstów i danych w odniesieniu do sztucznej inteligencji, nadmiernie ingeruje w możliwość trenowania generatywnych modeli AI. To zaszkodzi rozwoju innowacji w Polsce, a także samym artystom – uważają eksperci Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polską branżę cyfrową.

 

[…]