Webinar CEE Digital Coalition: kraje regionu muszą stanowić przeciwwagę w debacie UE na temat kwestii cyfrowych

Europa Środkowo-Wschodnia musi brać udział w kształtowaniu cyfrowej agendy Unii Europejskiej. Potrzebujemy silnego, zjednoczonego głosu regionu w odniesieniu do europejskich inicjatyw regulacyjnych. Stworzenie regionalnego zestawu narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla firm rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej oraz większe wysiłki na rzecz szkolenia ekspertów i edukacji ogółu społeczeństwa są kluczem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie – argumentowali eksperci podczas warsztatów online „Odpowiedzi Europy Środkowo-Wschodniej na zagrożenia cyfrowe”, poświęconych omówieniu aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. […]