Branża cyfrowa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii z apelem do europejskich przywódców: wzmacniajmy transatlantycką współpracę w obszarach cyfrowych

10 organizacji branży cyfrowej z 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, skierowało do hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz przywódców europejskich apel o wzmocnienie współpracy transatlantyckiej w strategicznych obszarach, w tym w zakresie rozwoju nowych technologii. Ich zdaniem europejski rynek otwarty na handel z państwami takimi jak Stany Zjednoczone, Izrael czy Korea Południowa będzie przyciągać do Europy nowe inwestycje, rozwijać lokalne start-upy oraz promować innowatorów. Apel poparła również hiszpańska branża cyfrowa. […]

Branża cyfrowa apeluje o odpowiedzialne unijne regulacje sztucznej inteligencji

Ujednolicenie i jasne określenie wymagań względem zastosowań sztucznej inteligencji, oparcie przepisów o dokładną analizę ryzyka, a także unikanie ogólnych, szeroko zakrojonych zakazów i stworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności i innowacyjności w UE – to zdaniem Związku Cyfrowa Polska powinny zagwarantować unijne przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. […]

Wniosek Cyfrowej Polski do Komisji Europejskiej w sprawie zmian w Dyrektywie WEEE

W ramach przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych, Związek Cyfrowa Polska przesłał do Brukseli swoje uwagi i propozycje zmian w Dyrektywie UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Organizacja wnosi m.in. o poprawienie procesów recyklingu, lepszego monitorowania rynku ZSEE, a także prowadzenia spójnej polityki przez UE wobec producentów sprzętu. […]

Cyberbezpieczeństwo to inwestycja, a nie koszt. Eksperci na CEE Digital Summit w Warszawie

Zagrożenie cyberatakami jest stałe i przeciwdziałanie takim ruchom jest dokonywane każdego dnia. Cyberodporność jest obecnie wysoko na liście rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej– przyznali eksperci podczas CEE Digital Summit w Warszawie. – Czy jesteśmy bardziej odporni w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej niż byliśmy wcześniej? Tak. I to nie tylko dzięki regulacjom. Jesteśmy odporniejsi, ponieważ wszyscy ze sobą współpracujemy­ – powiedział w czasie panelu Michał Pukaluk z Ministerstwa Cyfryzacji. […]

CEE Digital Summit: przeregulowanie zagrożeniem dla rozwoju branży cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Ukształtowanie odpowiednich regulacji w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, mająca źródło m.in. w szybkim postępie technologicznym pozostają, zdaniem ekspertów uczestniczących w CEE Digital Summit w Warszawie, największym wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się cyfrowa Europa. – Przepisy nigdy nie mogą być celem, lecz powinny stanowić ramy dla wszystkich – mówił Levente Juhasz z Google podczas debaty na ten temat. […]

CEE Digital Summit: Edukacja cyfrowa i niedobór kadr jednymi z głównych problemów Europy Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia musi postawić na edukację cyfrową oraz inwestować w kształcenie kadr w obszarze ICT – ocenili przedstawiciele branży cyfrowej w dyskusji zorganizowanej w ramach CEE Digital Summit w Warszawie. Ich zdaniem kraje naszego regionu szybciej i łatwiej zmierzą się z tym wyzwaniem, jeśli w tym obszarze będą współpracowały razem. […]

CEE Digital Summit: Wyzwania regulacyjne i niewystarczające inwestycje barierami rozwoju

Odpowiednie unijne przepisy w zakresie kwestii cyfrowych, w tym przeregulowanie wielu obszarów, a także niedostateczne inwestycje w rozwój nowych gałęzi gospodarki cyfrowej, takich jak sztuczna inteligencja stanowią zdaniem ekspertów główne współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej. – W Europie więcej musimy inwestować w kapitał ludzki oraz ośrodki badawcze – wskazywał Fredrik Erixon, dyrektor European Centre for International Political Economy w czasie CEE Digital Summit, który odbył się 21 września w Warszawie. […]

Na CEE Digital Summit 2023 o wpływie krajów Europy Środkowo-Wschodniej na politykę cyfrową Unii Europejskiej

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów regionu spotkali się w Warszawie, aby wspólnie rozmawiać o cyfrowej agendzie dla Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. To już czwarta odsłona CEE Digital Summit ­– międzynarodowego szczytu, który podkreśla rolę i pozycję regionu Europy Środkowo-Wschodniej na jednolitym rynku cyfrowym. W tym roku oficjalnie do grona koalicji dołączyła branża cyfrowa z Ukrainy. […]

Edukacja technologiczna kluczem w rozwoju młodego pokolenia. Rusza nowa edycja programu Solve For Tomorrow

Nauczanie kompetencji cyfrowych w polskiej szkole wymaga gruntownych przemian, by dobrze przygotować młodych ludzi na wejście na współczesny rynek pracy. Edukacja technologiczna to wspólne zadanie dla państwa, biznesu i środowiska naukowego – stwierdzili eksperci na konferencji “New generation for the digital era” zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i CEE Digital Coalition. By promować innowacyjne projekty młodzieży z inicjatywy firmy Samsung powstał projekt Solve For Tomorrow, którego nową edycję zainaugurowano podczas wydarzenia. […]

Wielki test kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. Uczniowie i nauczyciele sprawdzą swoją wiedzę informatyczną

Uczniowie dwóch szkół podstawowych w Rzeszowie i Przemyślu rozwiązywali we wtorek (18 września) IT Fitness Test – ogólnopolski sprawdzian kompetencji cyfrowych. Mogli dzięki temu wygrać cenne nagrody, a przede wszystkim poznać swoją rzeczywistą znajomość takich zagadnień jak media społecznościowe czy cyberbezpieczeństwo. To dopiero początek – organizatorzy i przedstawiciele władz wojewódzkich zachęcają pozostałe szkoły w regionie do przystąpienia do cyfrowego sprawdzianu, by sprawdzić rzeczywisty poziom kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. […]