IT Fitness Test na półmetku. Polscy uczniowie dobrze diagnozują cyberzagrożenia

IT Fitness Test – wielki szkolny test kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się w Polsce jest na półmetku. Wstępne wyniki po dwóch miesiącach trwania sprawdzianu wskazują na dobrą znajomość przez polskich uczniów narzędzi ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami. Jednak gorzej już wypada obsługa komputerowych narzędzi biurowych. Związek Cyfrowa Polska szykuje już rekomendacje działań, by podnieść poziom kształcenia w tym obszarze. […]

Cyfrowa Polska sceptyczna wobec tworzenia nowych unijnych przepisów w zakresie sprawiedliwości cyfrowej

Komisja Europejska przygląda się działaniom dotyczącym zapewnienia sprawiedliwości cyfrowej, czyli m.in. ochrony konsumentów w świecie online. Swoje uwagi do ewentualnej zmiany obecnych regulacji wystosował do urzędników w Brukseli Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący polską branżę cyfrową. – Jesteśmy sceptyczni odnośnie do uchwalania nowych reguł w dziedzinie już obłożonej ścisłymi przepisami – komentuje Michał Kanownik, prezes organizacji. […]

Cyfrowa Polska na Samorządowym Kongresie Trójmorza o cyfryzacji biznesu w regionie

Czy cyfryzacja biznesu przyspieszyła dzięki pandemii? Jak państwo powinno wspomagać procesy cyfryzacji? Czy koalicja krajów Trójmorza może – w sensie gospodarczym –przeciwstawić się takim gigantom jak Niemcy czy Francja? To tylko niektóre zagadnienia, jakim przyjrzeli się uczestnicy dyskusji zorganizowanej przez Cyfrową Polskę podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. […]

Już dwie trzecie kraju w zasięgu nowej naziemnej telewizji cyfrowej

Telewidzowie naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce, województwie łódzkim, opolskim oraz części południowej województwa mazowieckiego i wielkopolskiego od 23 maja znajdują się w zasięgu nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVBT2/HEVC. Tym samym jej odbiór jest możliwy na terenie ponad dwóch trzecich kraju. […]

Uczniowie z Dolnego Śląska sprawdzili swoje kompetencje cyfrowe w ramach IT Fitness Test

Uczniowie trzech szkół podstawowych na Dolnym Śląsku – ze Żmigrodu, Twardogóry i Sycowa – podeszli w czwartek do specjalnego egzaminu kompetencji cyfrowych – IT Fitness Test, organizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. Cyfrowy sprawdzian bada umiejętności komputerowe i internetowe uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Test został przeprowadzony w obecności Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. cyfryzacji w KPRM. […]

Branża nowych technologii pomoże wykształcić specjalistów niezbędnych do rozwoju gospodarki cyfrowej

Reprezentujący polską branżę cyfrową i nowych technologii Związek Cyfrowa Polska wesprze edukację specjalistów, którzy w przyszłości będą pomagali przedsiębiorcom we wdrażaniach projektów IT oraz w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej. Pod auspicjami organizacji w październiku ruszą podyplomowe studia Cyber Science, na których słuchacze zdobędą wiedzę praktyczną m.in. w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem czy tokenizacji i automatyzacji procesów biznesowych. […]

Stanowisko wobec regulacji dotyczących rozwoju e-administracji

Związek Cyfrowa Polska w stanowisku przesłanym do Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM przedstawił swoje uwagi i komentarze do projektowanych regulacji wpływających na polskich kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Niektóre z przepisów mogą wprowadzić poważne ograniczenia w transgranicznej działalności tych podmiotów. […]

Amazon Web Services członkiem Związku Cyfrowa Polska

Amazon Web Services (AWS), globalny lider rynku rozwiązań chmurowych dołączył do Związku Cyfrowa Polska – organizacji branżowej, zrzeszającej firmy z krajowego sektora ICT. W ramach Związku, AWS zaangażowany będzie m.in. w projekty dotyczące postępu transformacji cyfrowej biznesu i administracji publicznej w Polsce, szczególnie w obszarze technologii chmurowych. […]

Cyfrowa Polska zgłasza uwagi do projektu ustawy o dostępności: konieczna harmonizacja polskiego prawa z unijnym

Do czerwca 2025 Polska musi wdrożyć postanowienia Europejskiego Aktu o Dostępności. Trwają prace nad specjalną ustawą, która swym zakresem obejmie sporą część dostępnych na rynku produktów i usług. – Kierunek jest słuszny, ale trzeba zadbać o kilka elementów, by nowe przepisy nie zaszkodziły rozwojowi branży nowych technologii w Polsce  – przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska. Swoje uwagi opisali właśnie w liście do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. […]

Cyfrowa Polska apeluje ws. założeń unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług chmurowych

Unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych powinien być tworzony przejrzyście oraz w ramach konsultacji z podmiotami, na które będzie miał on wpływ w Europie. Konieczne jest uwzględnienie jego korzyści i kosztów, a udział w nim musi pozostać dobrowolny – uważa Cyfrowa Polska. Organizacja zaapelowała do rządu, aby polscy ministrowie zabiegali o to w dyskusji na arenie europejskiej. […]