Eksperci podczas #AIChallenger w Katowicach: Nadciąga rewolucja sztucznej inteligencji. Potrzebujemy zorganizowanej edukacji cyfrowej

Jak najpełniej możemy wykorzystać szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji? Potrzebna jest zorganizowana edukacja cyfrowa oraz absorbcja nowoczesnych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa – przekonywali przedstawiciele nauki, biznesu i administracji państwowej podczas konferencji #AIChallenger, współorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z branżą cyfrową zachęca szkoły do udziału w IT Fitness Test

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do udziału w IT Fitness Test – ogólnopolskim teście kompetencji cyfrowych. Resort przekazał  do szkół podstawowych i ponadpodstawowych instrukcje i materiały informujące, wyjaśniające nauczycielom i uczniom, jak zorganizować i rozwiązać sprawdzian. Koordynatorzy projektu podkreślają, że wyniki testu mają pomóc w opracowaniu właściwego programu nauczania umiejętności cyfrowych. […]

Polska branża technologiczna dba o zrównoważony cyfrowy ślad węglowy

Dbałość o redukcję cyfrowego śladu węglowego to nowe zadanie stojące przed biznesem, ale i użytkownikami. Główne wyzwania to dziś niedostateczna świadomość o problemie oraz duże trudności z pomiarem i oceną tego śladu w sektorze prywatnym. Działania w tej sferze są konieczne, ponieważ ślad węglowy internetu ma do 2023 r. stanowić nawet 20 proc. globalnych emisji CO2 – to najważniejsze wnioski z debaty ekspertów na temat cyfrowego śladu węglowego zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Planet Heroes.

[…]

W Katowicach naukowcy i biznes porozmawiają o wyzwaniach sztucznej inteligencji

Stoimy w przededniu technologicznej rewolucji, która drastycznie zmieni tryb naszej pracy. Sztuczna inteligencja to ogromne szanse, ale też zagrożenia – twierdzą eksperci. Aby przygotować się na nadchodzące wyzwania, 20 kwietnia w Katowicach przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej spotkają się, by pod hasłem #AIChallenger porozmawiać o wyzwaniach związanych z wprowadzeniem sztucznej inteligencji. Wydarzeniu będą towarzyszyć specjalne warsztaty dla studentów. […]

W szkołach po raz drugi sprawdzą umiejętności cyfrowe

W szkołach ruszyła druga edycja IT Fitness Test – sprawdzianu umiejętności cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. To projekt branży cyfrowej, który jednocześnie prowadzony jest w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej: w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. W tym roku organizatorzy przygotowali także ukraińską wersję sprawdzianu, dzięki czemu swoje kompetencje cyfrowe sprawdzą także uczniowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce i ci, którzy kontynuują naukę w swojej ojczyźnie. […]

#CloudChallenger: Głównymi przeszkodami przy wdrażaniu chmury są nieujednolicone regulacje i brak odpowiednich kompetencji

Technologie chmurowe należą do jednych z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej UE. Stworzenie przejrzystych regulacji – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym – jest nieodzownym elementem tego procesu. Nie można zapominać o budowaniu i rozwijaniu kompetencji chmurowych, których wciąż brakuje zarówno wśród władz lokalnych, przedstawicieli MŚP, ale i osób prywatnych – mówił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podczas konferencji #CloudChallenger w Brukseli. […]

#CloudChallenger: Wspólne regulacje i współpraca między sektorem prywatnym i publicznym niezbędne do integracji cyfrowego rynku UE

Europa przegrywa w globalnych rankingach dotyczących liczby firm IT. Bez regulacji konsolidujących unijny rynek cyfrowy, kraje członkowskie nadal będą w tyle. W przeciwieństwie do krajów takich jak USA czy Chiny, w UE nadal panuje duże rozparcelowanie gospodarcze, które jest jednym z głównych czynników hamującym rozwój start-upów – przekonywał były słoweński minister cyfryzacji Mark Andrijanic na konferencji #CloudChallenger zorganizowanej  przez Związek Cyfrowa Polska w Brukseli. […]

Branża cyfrowa Trójmorza wytycza kierunki rozwoju unijnych regulacji chmurowych

Należy zapewnić spójność wszystkich regulacji dotyczących chmury, aby nie wywoływać niepewności wobec prawa i sprzyjać wdrażaniu rozwiązań chmurowych, a także przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczych skutków projektowanych przepisów. Nie powinno też dochodzić do wykluczania partnerów zza Atlantyku z rozmowy i wspólnej pracy na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej i całej UE. […]

Branża cyfrowa ostrzega, że unijny Data Act jest zbyt restrykcyjny i może zaszkodzić rozwojowi nowych technologii

Przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska, organizacji zrzeszającej najważniejszych graczy na polskim rynku nowych technologii, przekazali do polskiego rządu swoje zastrzeżenia do unijnego projektu Data Act. Kilka kwestii „budzi najwyższe zaniepokojenie” ekspertów, na co zwrócili uwagę w liście skierowanym do ministrów Janusza Cieszyńskiego i Pawła Lewandowskiego z Cyfryzacji KPRM. […]