Zostało uchwalone rozporządzenie Ministra Gospodarki transponujące dyrektywę ROHS 2

Dnia 10 Maja 2013 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 Maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

rohs_2_compliant

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektroniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *