Branża cyfrowa za wyłączeniem analogowego sygnału radia w Polsce najpóźniej do 2030 roku i zastąpieniem go cyfrowym

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący najważniejszych producentów z branży nowych technologii, popiera stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyłączenia analogowego sygnału radiowego w Polsce i zastąpieniem go cyfrowym DAB+. Jednak wcześniej trzeba spełnić kilka kryteriów – piszą eksperci organizacji. […]

Cyfrowa Polska zgłasza uwagi do projektu ustawy o dostępności: konieczna harmonizacja polskiego prawa z unijnym

Do czerwca 2025 Polska musi wdrożyć postanowienia Europejskiego Aktu o Dostępności. Trwają prace nad specjalną ustawą, która swym zakresem obejmie sporą część dostępnych na rynku produktów i usług. – Kierunek jest słuszny, ale trzeba zadbać o kilka elementów, by nowe przepisy nie zaszkodziły rozwojowi branży nowych technologii w Polsce  – przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska. Swoje uwagi opisali właśnie w liście do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. […]

Cyfrowa Polska apeluje ws. założeń unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług chmurowych

Unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych powinien być tworzony przejrzyście oraz w ramach konsultacji z podmiotami, na które będzie miał on wpływ w Europie. Konieczne jest uwzględnienie jego korzyści i kosztów, a udział w nim musi pozostać dobrowolny – uważa Cyfrowa Polska. Organizacja zaapelowała do rządu, aby polscy ministrowie zabiegali o to w dyskusji na arenie europejskiej. […]

Cyfrowe Trójmorze apeluje do PE o bezpieczne i przyjazne środowisko cyfrowe

Wzywamy członków Parlamentu Europejskiego, by nie kreowali regulacji, które uczynią Jednolity Rynek Cyfrowy środowiskiem skomplikowanym i nieprzyjaznym wobec MŚP, konsumentów i platform online. Możliwie najwierniejsze zachowanie w tworzonym prawie konsensusu uzyskanego w Komisji IMCO pozwoli zapewnić warunki dla sprawiedliwej konkurencji w biznesie i bezpieczną przestrzeń cyfrową, w której podstawowe prawa obywateli są szanowane. […]

Cyfrowa Polska: umacniamy i wspieramy branżę cyfrową w Polsce i regionie CEE. Podsumowanie 2021 roku

– W 2021 roku byliśmy zaangażowani w najważniejsze z punktu widzenia branży cyfrowej tematy w kraju i Europie. Pracowaliśmy nad rozwiązaniem dotyczących sektora problemów i wskazywaliśmy rozwiązania wspierające postęp cyfryzacji, implementację nowych technologii, rozwój gospodarki cyfrowej i dostęp konsumentów do nowych technologii. Był to dla nas rok równie udany co pracowity ­­– ocenia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska (ZCP). […]

Stanowisko branży w sprawie unijnych przepisów dot. targetowania reklamy politycznej

Związek Cyfrowa Polska w ramach konsultacji społecznych zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze swoimi uwagami dotyczącymi stanowiska Rządu RP na temat wniosku Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. W liście wskazano na duże znaczenie zagadnienia i konieczność zadbania o precyzję przepisów, ale również o dialog z podmiotami, których dotyczyć będzie rozporządzenie. […]

Eksperci: Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stracić na nowych unijnych regulacjach cyfrowych

Proponowane w obecnym kształcie regulacje – Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA) oraz Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) – będą miały fundamentalny i niekorzystny wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Choć w debacie publicznej mówi się o obu Aktach w kontekście gigantów technologicznych, to proponowane zmiany wpłyną tak naprawdę na najmniejsze podmioty na rynku – ostrzega Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska. W czasie spotkania z członkami Parlamentu Europejskiego zaprezentowano najważniejsze zastrzeżenia sektora MŚP wobec unijnych regulacji. […]

Dane KIM: Polskie gospodarstwa domowe nie są przystosowane do odbioru telewizji hybrydowej

Zaledwie 15 proc. gospodarstw domowych posiadających telewizor w Polsce słyszało o telewizji hybrydowej (HbbTV) i tylko 6 proc. odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada sprzęt z funkcją obsługi tej technologii – wynika z najnowszych danych zaprezentowanych przez Krajowy Instytut Mediów. Organizacja aktualizuje informacje na temat gotowości Polaków na zmiany w nadawaniu NTC i proponuje szeroko zakrojoną, kompleksową współpracę nad kampanią informacyjną w kraju. […]