Stanowisko europejskiej branży cyfrowej ws. Kodeksu Usług Cyfrowych

Organizacje reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z dziewięciu krajów Europy Północnej, Centralnej i Wschodniej, w tym z Polski – Związek Cyfrowa Polska, zwróciły się do rządów państw członkowskich UE ze wspólnym stanowiskiem w sprawie projektowanego Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act), nad którym będzie pracować Komisja Europejska. […]

HbbTV w wersji 2.0.2 możliwe od 2021 r. [STANOWISKO]

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o zmianę daty wejścia w życie wymagań dla HbbTV na 1 stycznia 2021 r. Resort – na prośbę przedsiębiorców o wydłużenie terminu przejściowego – w swojej nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych zaproponował, by datą finalną dla oprogramowania w wersji 2.0.2 był 1 września 2020. Zdaniem producentów telewizorów termin ten nadal jest nierealny. […]