IT Fitness Test na półmetku. Polscy uczniowie dobrze diagnozują cyberzagrożenia

IT Fitness Test – wielki szkolny test kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się w Polsce jest na półmetku. Wstępne wyniki po dwóch miesiącach trwania sprawdzianu wskazują na dobrą znajomość przez polskich uczniów narzędzi ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami. Jednak gorzej już wypada obsługa komputerowych narzędzi biurowych. Związek Cyfrowa Polska szykuje już rekomendacje działań, by podnieść poziom kształcenia w tym obszarze. […]

Cyfrowa Polska sceptyczna wobec tworzenia nowych unijnych przepisów w zakresie sprawiedliwości cyfrowej

Komisja Europejska przygląda się działaniom dotyczącym zapewnienia sprawiedliwości cyfrowej, czyli m.in. ochrony konsumentów w świecie online. Swoje uwagi do ewentualnej zmiany obecnych regulacji wystosował do urzędników w Brukseli Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący polską branżę cyfrową. – Jesteśmy sceptyczni odnośnie do uchwalania nowych reguł w dziedzinie już obłożonej ścisłymi przepisami – komentuje Michał Kanownik, prezes organizacji. […]

Cyfrowa Polska na Samorządowym Kongresie Trójmorza o cyfryzacji biznesu w regionie

Czy cyfryzacja biznesu przyspieszyła dzięki pandemii? Jak państwo powinno wspomagać procesy cyfryzacji? Czy koalicja krajów Trójmorza może – w sensie gospodarczym –przeciwstawić się takim gigantom jak Niemcy czy Francja? To tylko niektóre zagadnienia, jakim przyjrzeli się uczestnicy dyskusji zorganizowanej przez Cyfrową Polskę podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. […]