Wielki test kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. Uczniowie i nauczyciele sprawdzą swoją wiedzę informatyczną

Uczniowie dwóch szkół podstawowych w Rzeszowie i Przemyślu rozwiązywali we wtorek (18 września) IT Fitness Test – ogólnopolski sprawdzian kompetencji cyfrowych. Mogli dzięki temu wygrać cenne nagrody, a przede wszystkim poznać swoją rzeczywistą znajomość takich zagadnień jak media społecznościowe czy cyberbezpieczeństwo. To dopiero początek – organizatorzy i przedstawiciele władz wojewódzkich zachęcają pozostałe szkoły w regionie do przystąpienia do cyfrowego sprawdzianu, by sprawdzić rzeczywisty poziom kompetencji cyfrowych na Podkarpaciu. […]

Więcej edukacji o cyberzagrożeniach i inwestycji w rozwiązania cyberochrony sposobem na cyberprzestępców – eksperci na roundtable Cyfrowej Polski

Aby poprawić poziom bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce powinniśmy nie tylko troszczyć się o zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, ale i w sposób szczególny zadbać o skuteczne dotarcie z wiedzą o cyberzagrożeniach do użytkowników smartfonów, tabletów, laptopów czy drukarek. Z kolei małe i średnie firmy, a także samorządy lokalne powinny zacząć traktować inwestycje w rozwiązania z zakresu cyberochrony jako inwestycję, a nie koszt. Na rynku więcej też potrzebujemy specjalistów od cyberbezpieczeństwa – stwierdzili uczestnicy dyskusji zorganizowanej w formie roundtable przez Związek Cyfrowa Polska. […]

Czy stać nas na nieścisłości w unijnej dyrektywie środowiskowej? Branża producentów przygląda się obowiązującym od 20 lat przepisom

Potrzebne jest pilne doprecyzowanie prawa w zakresie zarządzania elektrośmieciami – uważają przedstawiciele producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecne zapisy unijnej dyrektywy zdążyły się bowiem w znacznym stopniu zdezaktualizować. A to wpływa zarówno na koszt utylizacji sprzętu, jak i na wydajność przepisów pod względem ekologicznym. […]

Raport Cyfrowej Polski o cyberbezpieczeństwie: Kluczowe wzmacnianie ochrony urządzeń końcowych i naszej tożsamości w internecie

Obrona infrastruktury krytycznej, cyberochrona biznesu oraz naszej tożsamości w internecie ­– to zdaniem ekspertów Cyfrowej Polski, organizacji reprezentującej krajową branżę nowych technologii, trzy najważniejsze współczesne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Związek opublikował raport, w którym opisuje aktualne cyberzagrożenia i przedstawia najnowsze rekomendacje dotyczące ochrony urządzeń końcowych, takich jak smartfony, tablety, laptopy czy drukarki, oraz naszej tożsamości w internecie. […]

Szczecin testuje kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Uczniowie szczecińskiego Technikum Technologii Cyfrowych sprawdzali w środę swoje umiejętności cyfrowe w ogólnopolskim sprawdzianie IT Fitness Test. Mogli dzięku temu poznać swoją rzeczywistą znajomość takich zagadnień jak media społecznościowe, cyberbezpieczeństwo czy rozwiązywanie złożonych problemów informatycznych. To dopiero początek, bo w kolejce do testowania czekają już inne szczecińskie szkoły. […]

Cyfrowy szczyt Trójmorza w Warszawie. Branża wyznaczy nowe cele i role dla gospodarki cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkają się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Cel? Wspólne prace nad strategią większego zaangażowania regionu w kształtowanie cyfrowej polityki UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Po raz pierwszy oficjalnie do rozmów o gospodarce cyfrowej państw Trójmorza włączy się Ukraina. […]

Raport: 73 mld USD wynosi wartość dodana sektora teleinformatycznego w państwach Trójmorza

Sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach inicjatywy Trójmorza (TSI) szybko się rozwija. 154 mld USD wyniosła łączna wartość eksportu towarów i usług ICT państw TSI. Branża teleinformatyczna odpowiadała za 73 mld USD wartości dodanej wytworzonej w krajach TSI i 4,7 proc. PKB tego regionu. Wynikom ekonomicznym towarzyszy także poprawa stopnia cyfryzacji w państwach Trójmorza. Według wskaźnika DESI kraje TSI nadrobiły dystans względem Finlandii, lidera rankingu, w 3 spośród 4 kategorii.

[…]

Uczniowie łódzkiego technikum otrzymali nowoczesne urządzenia cyfrowe

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego łódzkie Technikum Automatyki i Robotyki otrzymało 35 czytników Kindle i 15 tabletów Fire. To efekt akcji „Cyfrowy Uczeń”, realizowanej na terenie całego kraju przez Amazon i Związek Cyfrowa Polska, której celem jest ograniczanie nierówności cyfrowych. Dzięki urządzeniom uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje przyszłości, co jak podkreślają organizatorzy, jest szczególnie istotne w takich placówkach jak technikum z Łodzi – to w nich kształcone są bowiem kadry specjalistów od nowych technologii. […]

Związek Cyfrowa Polska apeluje o szybszy rozwój prywatnych sieci 5G

Polska ma ogromny potencjał i możliwości, żeby stać się globalnie istotnym graczem na polu nowoczesnych sieci mobilnych. Aby jednak wykorzystać tę szansę, konieczne jest znaczne przyspieszenie prac nad wdrożeniem sieci 5G, zwłaszcza w lokalnym i prywatnym zakresie – wskazuje Związek Cyfrowa Polska w piśmie przesłanym do posłów z sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. […]