Cyfrowa Polska: projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami nakłada nieuzasadnione obowiązki na branżę cyfrową

Eksperci Związku Cyfrowa Polska interweniują w Ministerstwie Finansów. Powód? Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która ­– według Cyfrowej Polski – stoi w sprzeczności z unijną Dyrektywą DAC-7 i może spowodować nałożenie nieuzasadnionych obowiązków na operatorów platform internetowych. […]

Trwa akcja #SzkołaDlaWas. Kolejne komputery od branży cyfrowej dla ukraińskich dzieci

Polska branża cyfrowa przekazała 15 zestawów komputerowych na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Sprzęt zostanie rozdysponowany wśród dzieci uchodźców z Ukrainy mieszkających w Polsce, tak, aby mogli oni nieprzerwanie uczyć się z terenu Polski i brać udział w lekcjach prowadzonych przez ukraińskich nauczycieli. […]

Transformacja cyfrowa miast i wsi. Ruszają szkolenia dla samorządów

Usługi chmurowe to ważny element transformacji cyfrowej – ten kierunek jest popularny nie tylko w biznesie, ma również ogromną wartość dla budowania innowacji społecznych. W środę (15 marca) w Małopolsce ruszył pilotaż szkoleń dla przedstawicieli samorządów – cykl warsztatów edukacyjnych to efekt współpracy Związku Cyfrowa Polska i Amazon Web Services. Celem szkoleń jest przyśpieszenie transformacji polskich miast i wsi. […]

Branża nowych technologii wyznacza cyfrowe wyzwania dla szwedzkiej prezydencji w UE

Otwarty dialog, dbałość o konkurencyjność gospodarek państw Europy Środkowo–Wschodniej, braki kadrowe, ryzyko przeregulowania rynku, a także nowe unijne regulacje – AI Act i Data Act – które potencjalnie mogą nałożyć duże obciążenia finansowe na MŚP. To zdaniem europejskich organizacji branży nowych technologii najważniejsze cyfrowe wyzwania, przed którymi stoi Szwecja, która z początkiem roku przejęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. […]

Branża cyfrowa apeluje do Komisji Europejskiej w sprawie reklamy politycznej w internecie.

10 organizacji zrzeszających przedstawicieli branży cyfrowej i start-up-ów z Europy, w tym Związek Cyfrowa Polska, wystąpiły do Komisji Europejskiej z uwagami dotyczącymi poprawek do aktu o usługach cyfrowych (DSA). List podpisali także eksperci Związku Cyfrowa Polska. Jak tłumaczą, interwencja dotyczy między innymi planowaych przepisów w zakresie reklamy politycznej w sieci […]

Nowa opłata sieciowa obciąży europejskich internautów i przedsiębiorców – ostrzegają eksperci

Zapowiadana europejska opłata sieciowa na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej niesie duże ryzyko zwiększenia kosztów dostępu do usług online, ograniczenia wyboru dla konsumentów oraz uszczerbku na rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w UE. To główne wnioski, do których doszli eksperci w sferze polityki cyfrowej w czasie spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska, które było poświęcone propozycji, nad którą pracuje Komisja Europejska. […]

Cyfrowa Polska o laptopach dla czwartoklasistów: to szansa na rozwój cyfrowej edukacji w Polsce

Rządowy projekt zakupu laptopów dla czwartoklasistów stanowi istotną inwestycję w kompetencje cyfrowe polskich uczniów – ocenia Związek Cyfrowa Polska. Eksperci organizacji podkreślają, że rozwój umiejętności informatycznych powinien stanowić jedno z najważniejszych zadań polskiego systemu edukacji. […]

Minister Waldemar Buda ze statuetką „Cyfrowego Orła” od polskiej branży cyfrowej

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii odpowiedzialny m.in. za transformację cyfrową, innowacyjność i międzynarodowe relacje gospodarcze został wyróżniony nagrodą „Cyfrowego Orła” za prowadzenie szeroko zakrojonych działań w obszarze cyfrowego rozwoju Polski, w tym za tworzenie przepisów dotyczących gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych technologii. […]

Priorytetem przy wprowadzaniu sieci 5G musi być bezpieczeństwo [STANOWISKO]

Do końca stycznia trwały konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Stawka jest duża, bo cena wywoławcza każdego z czterech bloków wynosi aż 450 mln złotych. Jak jednak przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska w piśmie do prezesa UKE, priorytetem powinny być nie zyski, a cyberbezpieczeństwo. […]