Cyfrowa Polska: nowe inwestycje, które mają wzmocnić cyberbezpieczeństwo Polski muszą powstawać transparentnie

Związek Cyfrowa Polska uważa, że projektowane przez rząd specjalne przepisy inwestycyjne niezbędne do budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymagają poprawy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ujęciu lokalizacji i dywersyfikacji serwerów, a także w zakresie przechowywania informacji oraz stosowania prawa zamówień publicznych. […]