Branża cyfrowa przedstawia rekomendacje do cyfrowej agendy polskiej prezydencji w Radzie UE

Cyberbezpieczeństwo, rozwój usług chmurowych, kompetencje cyfrowe i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji powinny między innymi stanowić podstawę unijnej cyfrowej agendy podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – uważa Związek Cyfrowa Polska. Organizacja przesłała do przedstawicieli rządu rekomendacje w tej sprawie.

Półroczna prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku. To okres, w którym Polska będzie miała szansę nieco mocniej wpływać na kierunki rozwoju Unii Europejskiej. –Prezydencja stanowi okazję do kształtowania narracji całej Wspólnoty. Zakres tego wpływu jest oczywiście ograniczony, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy się do tej roli ściśle przygotować – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Dlatego organizacja włączyła się w proces przygotowania agendy cyfrowej realizowanej podczas polskiej prezydencji. – Uważamy, że polityka cyfrowa Unii Europejskiej powinna być nie tylko nowoczesna i innowacyjna, ale również w pełni odpowiadająca na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie – podkreśla Michał Kanownik.

Rekomendacje ekspertów Cyfrowej Polski dotyczą łącznie siedmiu dziedzin gospodarki cyfrowej. To sztuczna inteligencja, usługi chmurowe, cyberbezpieczeństwo, identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania, łączność gigabitowa, kompetencje cyfrowe oraz finansowanie polityki cyfrowej.

Technologie napędzające rozwój: sztuczna inteligencja i chmura

W opinii branżowych ekspertów, polska prezydencja przede wszystkim powinna położyć główny nacisk na kwestie związane z rozwojem sztucznej inteligencji.  To podstawa „do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie produktywności, która znajduje się w Europie w fazie spowolnienia lub stagnacji” – czytamy w dokumencie z rekomendacjami przesłanym do Ministerstwa Cyfryzacji.

Dlatego specjaliści Cyfrowej Polski proponują wdrożenie aż dziesięcioetapowego pakietu działań. Miałyby się w nim znaleźć takie punkty jak inwestycja w talenty (około 42% firm wymienia dostęp do talentów jako główną barierę we wdrażaniu sztucznej inteligencji), wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do technologii AI, inwestycje w sztuczną inteligencję na polu usług publicznych, a także ustanowienie krajowych chmur badawczych jako zasobu wspierającego badania akademickie, lokalne startupy i przypadki użycia w sektorze publicznym.

W opinii autorów rekomendacji, jednym z kluczowych elementów nowej polityki cyfrowej w Unii Europejskiej powinna być także infrastruktura i usługi chmurowe. Organizacja postuluje wdrożenie polityki „Cloud First”, w której chmura ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie dużych firm oraz administracji publicznej na wydajne, a przede wszystkim bezpieczne systemy, opierające się próbom cyberataków.

Eksperci Związku Cyfrowa Polska w dużej mierze apelują o pozostawienie istniejących przepisów. „Rynek związany z wykorzystaniem chmury w sektorze telekomunikacyjnym nie wymaga dodatkowych regulacji ponad obowiązujące przepisy UE” – czytamy w stanowisku ekspertów. Ich zdaniem nałożenie znaczących obciążeń regulacyjnych może ograniczyć innowacyjność na rynku chmury.

Bezpieczeństwo cyfrowe priorytetem dla Europy

Kluczowym elementem polityki cyfrowej UE musi być także cyberbezpieczeństwo – wskazują eksperci Cyfrowej Polski. Przypominają, że liczba zagrożeń i incydentów wzrosła dramatycznie w ostatnich latach. Kolejne podmioty starają się uzyskiwać dostęp do systemów, wykradać wrażliwe dane i naruszać bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Stąd priorytetem w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE powinno być ulepszenie mechanizmów obejmujących sektor prywatny. Eksperci zauważają również, że istnieje potrzeba głębszego inwestowania we współpracę z krajami o podobnych poglądach w celu wspierania bezpieczeństwa i odporności.

Apelujemy także o zwiększenie współpracy z podmiotami ze świata biznesu. Takie podejście pomoże stworzyć ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa dostosowane do potrzeb społeczności biznesowej, realizując wspólne ambicje zwiększonego bezpieczeństwa produktów, usług i systemów cyfrowych –  podkreśla Michał Kanownik.

I dodaje, że pokrewnym tematem są usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej. Czyli, między innymi, tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie, które docelowo ma zapewnić jednolity, wysoki poziom wiarygodności i bezpieczeństwa w całej Unii. Użytkownicy będą mogli bezpiecznie przechowywać i udostępniać swoje dane identyfikacyjne oraz elektroniczne poświadczenia atrybutów, co ułatwi korzystanie z różnorodnych usług online. – To znaczący krok w kierunku cyfryzacji i ujednolicenia usług w całej Unii i Polska powinna skorzystać ze swojego głosu, aby doprowadzić do realizacji projektu – przekonuje prezes Związku Cyfrowa Polska.

Kompetencje cyfrowe niezbędne do jakichkolwiek zmian

W dokumencie z rekomendacjami znalazły się także postulaty dotyczące rozwoju łączności gigabitowej i planach rozwoju satelitarnej łączności szerokopasmowej LEO. To technologie pomocne do zapewnienia pełnego pokrycia gospodarstw domowych w Unii stałym i szybkim łączem szerokopasmowym. One także – w opinii branżowych ekspertów – powinny być elementem prac w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE.

Związek Cyfrowa Polska zwraca również uwagę na kompetencje cyfrowe. Mają one „zasadnicze znaczenie we współczesnym społeczeństwie i są kluczowe dla pełnego udziału w nowoczesnym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym” – zauważają eksperci.

Dlatego szczególną uwagę należy poświęcić rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji cyfrowych obywateli. Co obejmuje wprowadzenie edukacji cyfrowej od najmłodszych lat, wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a także szkolenia dla pracowników różnych sektorów gospodarki.

Wszystkie rekomendacje zostały przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *