Branża cyfrowa apeluje do Rady Europejskiej ws. geoblokowania

Przedstawiciele branż kreatywnych – filmowej, muzycznej oraz gier wideo wraz z organizacjami działającymi na rzecz sektora cyfrowego, w tym Digital Europe, do którego w Polsce należy ZIPSEE „Cyfrowa Polska” sprzeciwiają się kolejnym zmianom zaproponowanym przez europosłów w sprawie geoblokowania. W liście do Rady Europejskiej apelują o wyłączenie z nowych regulacji niematerialnych treści cyfrowych i usług audiowizualnych. Ostrzegają, że w przeciwnym wypadku zmiany nieodwracalnie i dotkliwie zaszkodzą konsumentom, branżom kreatywnym i usługom cyfrowym w Europie.

Branże, których działalność opiera się o prawa autorskie oraz nowoczesne technologie – filmowa, muzyczna, gier wideo, usług audiowizualnych wraz z Digital Europe w liście apelują do Rady Europejskiej biorącej udział w negocjacjach wraz z PE oraz KE o wykluczenie treści cyfrowych i usług audiowizualnych z regulacji dotyczących zakazu geoblokowania. To reakcja na ostatnią propozycję Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), by do regulacji o geoblokowaniu włączyć zapisy o treściach chronionych prawem autorskim (np. muzyki, e-booków, gier wideo) i usług audiowizualnych rozpowszechnianych online.

Taki zabieg, zdaniem branż kreatywnych, znacznie utrudni dostosowywanie warunków i oferty do potrzeb konsumentów, które różnią się w obrębie Jednolitego Rynku Europejskiego. Zaburzony zostanie również system licencjonowania treści cyfrowych. A ten jest różnorodny dla poszczególnych państw – opiera się bowiem o kombinację państwowych, regionalnych i ogólnoeuropejskich licencji, których stawki różnią się w poszczególnych państwach. Przedstawiciele rynku przewidują, że zaproponowane przez Brukselę przepisy spowodują zawężenie kanałów dystrybucji treści online, a co za tym idzie – nieunikniony wzrost kosztów dla części konsumentów, który mógłby odstraszyć ich od korzystania z legalnych źródeł dóbr cyfrowych. Przypominają też, że zasady podziału terytoriów stanowią podstawę dla modeli biznesowych wykorzystywanych w branżach kreatywnych. Zaś wdrożenie propozycji PE pozbawi ten sektor istotnych środków m.in. na produkcję i dystrybucję treści.

Wszystko to prowadzić może do zaburzenia zdolności całego sektora do kreowania, finansowania, produkcji i dystrybucji treści. A tym samym zaszkodzi to rozwojowi nowych usług i ostatecznie ograniczy różnorodność i jakość dóbr dostępnych dla obywateli w UE.

Sygnatariusze listu wskazują również, że usługi audiowizualne i treści chronione prawami autorskimi były wyłączone z konsultacji społecznych na temat geoblokowania w 2015 r. A ocena wpływu zmian na kondycję treści cyfrowych (e-booków, muzyki i gier wideo) wydana przez KE była wydana z pominięciem oceny wpływu poszerzenia przepisów na dostawców usług cyfrowych. Z kolei badanie wykonane dla IMCO oparte było o niedokładne dane i zrealizowane bez konsultacji z badanym sektorem. Co więcej, nigdy nie został oceniony wpływ proponowanych regulacji na usługi audiowizualne, które nie były również tematem konsultacji społecznych.

Stanowisko do pobrania tutaj >>> pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *