Branża cyfrowa UE ws. unijnych zmian dot. ochrony danych

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” jest jednym z sygnatariuszy listu do Rady Unii Europejskiej w związku z projektowanymi zmianami w ochronie danych dostarczanych przez konsumentów usług cyfrowych. Europejska branża cyfrowa wyrażą wątpliwości wobec unijnych propozycji.

Zmiany dotyczą Dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych. Unia chciałaby ściślej chronić dane dostarczane przez konsumentów korzystających z produktów i usług cyfrowych. Tymczasem – w opinii branży – proponowane rozwiązania doprowadzą do nieporozumień i nowych problemów.

Sygnatariusze listu przesłanego do Rady UE uważają m.in., że wprowadzone w propozycji Dyrektywy definicje są na tyle szerokie i niejasne, że nie wiadomo jakiego typu danych lub usług dotyczą. W ich opinii przepisy wymuszą także na dostawcach treści cyfrowych przetwarzanie znacznie większej liczby danych osobowych niż to jest konieczne, co nie bez znaczenia będzie miało też wpływ na koszt takiej operacji i obciąży nim samych przedsiębiorców.

„Europa ma solidne przepisy dotyczące ochrony danych, które zostaną wzmocnione, gdy w życie wejdzie całościowe rozporządzenie o ochronie danych. Proponowana Dyrektywa nie może naruszać równowagi zasad ochrony danych, które zostały starannie wynegocjowane. Jest to tym bardziej ważne teraz, gdy wszystkie organizacje przygotowują się do wdrożenia nowego systemu ochrony danych, uzgodnionego w maju 2016 r.” – napisali sygnatariusze listu.

Przypominają też, że podobne obawy wobec unijnej propozycji wyraził Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przeczytaj całą treść listu (w języku angielskim) >>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *