Digital Europe o jednolitym rynku cyfrowym

Strategia Unii Europejskiej dotycząca jednolitego rynku cyfrowego powinna opierać się na proinnowacyjnych i prokonkurencyjnych zasadach, a budowa regulacji prawnych w jej ramach musi odbywać się przy regularnych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – uważa Digital Europe.

Stowarzyszenie skupiające organizacje branży cyfrowe z całej Europy (w tym ZIPSEE „Cyfrowa Polska”) zaprezentowało swoje całościowe stanowisko wobec strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single Market) i przypomniało swoje uwagi, zastrzeżenia oraz propozycje zmian wobec najważniejszych projektów, proponowanych przez UE w ramach DSM.

W wyobrażeniu Digital Europe, Unia Europejska powinna dbać o branżę technologii cyfrowych oraz wspierać jej rozwój. Organizacja jednocześnie chwali unijne instytucje za postawienie jako priorytet wdrożenie w Europie strategii jednolitego rynku cyfrowego i terminową realizację tego zadania.

Digital Europe przypomina też, że wprowadzenie DSM będzie miało ogromny wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w krajach Wspólnoty. Dlatego – zdaniem stowarzyszenia – strategia powinna uwzględniać kilka ogólnych zasad, takich jak proinnowacyjność i prokonkurencyjność, zawierać elastyczne i proste regulacje dotyczące przedsiębiorców i konsumentów, które będą w pełni zharmonizowane na poziomie unijnym, odzwierciedlać globalny charakter cyfryzacji oraz być otwartą na wolny handel. Według Digital Europe konieczne jest również zaangażowanie w strategię wszystkich zainteresowanych stron oraz regularne konsultacje z nimi w tym zakresie.

Całe stanowisko Digital Europe (w języku angielskim) >>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *