Eksperci z regionu Europy-Środkowo Wschodniej rozmawiać będą w Warszawie, jak sprawnie przeprowadzić transformację cyfrową edukacji

Wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji będzie głównym tematem CEE Edu Digital Summit 2024 – międzynarodowego spotkania ekspertów od cyfryzacji i szkolnictwa, które już 25 marca odbędzie się w Warszawie. Specjaliści z kilkunastu krajów, w tym z państw uznawanych za prekursorów nowoczesnej edukacji, przyjadą do Polski, aby wspólnie przyjrzeć się nowym możliwościom technologicznym. Zastanowią się także nad tym, jak powinniśmy przygotowywać nowe pokolenia do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Konferencję organizuje Związek Cyfrowa Polska w ramach CEE Digital Coalition ­– koalicji organizacji branży cyfrowej z 14 państw regionu. Jak wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, edukacja jest dziś jednym z najważniejszych obszarów międzynarodowej współpracy branży cyfrowej: – Wprowadzenie szkół w erę cyfrową powinno stanowić jeden z absolutnych priorytetów zarówno dla państwa, jak i dla wszystkich organizacji związanych z nowymi technologiami. Musimy umieć efektywnie przekazywać uczniom kompetencje cyfrowe, stanowiące dziś absolutną podstawę na rynku pracy oraz w życiu prywatnym. Ale trzeba także pamiętać, że technologie nie są dziś tylko przedmiotem nauki. Mogą również stanowić wydajną pomoc w nauczaniu bardziej klasycznych dziedzin wiedzy – podkreśla Michał Kanownik.

Potrzebna zmiana w systemie uczenia nowych technologii

Jest o czym dyskutować. Jak pokazał ubiegłoroczny sprawdzian kompetencji cyfrowych, IT Fitness Test, polscy uczniowie nienajlepiej radzą sobie ze światem cyfrowym. Średnie wyniki polskiej edycji wyniosły 46 proc. w części dla szkół podstawowych i 43 proc. w części dla szkół średnich. To nieznacznie wyższe rezultaty niż w zeszłym roku, ale wciąż dalekie od ideału. Najgorzej wypadły narzędzia biurowe, których znajomość jest dziś kluczowa na rynku pracy.

Przykład? – Uczniowie często nie rozumieją potrzeby korzystania z arkusza kalkulacyjnego, aby porównać średnie wartości znajdujące się w niewielkiej tabelce. Niektórzy są w stanie szybciej uzyskać wynik ręcznie niż wpisać w arkusz odpowiednie formuły – alarmuje dr Bartosz Ziemkiewicz, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Naukowiec szczegółowo opracował wyniki IT Fitness Test i zauważa w swoim opracowaniu, że młode pokolenie ma duże problemy choćby z rozumieniem i interpretacją wykresów, edycją dokumentów tekstowych czy zadaniami analitycznymi, stanowiącymi wstęp do programowania.

Dlatego podczas CEE Edu Digital Summit 2024 jednym z kluczowych tematów będzie to, jak uczyć w cyfrowym świecie i tym samym rozwijać kompetencje cyfrowe wśród młodzieży. Czy większe wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole, zastępujących klasyczną kredę i tablicę, pomoże skutecznie rozwijać kompetencje przyszłości wśród młodych ludzi? Temat przedyskutują eksperci edukacyjni, decydenci z dziedziny cyfryzacji i edukacji, a także praktycy: nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Rozwiązania dla edukacji

Podczas wydarzenia nie zabraknie też inspiracji stricte technologicznych. W Warszawie prezentowane będą najnowsze rozwiązania technologiczne, które zaprojektowano po to, aby wspierały nauczycieli w nauczaniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję je nie tylko zobaczyć, ale i osobiście przetestować.

Jak zapowiada prezes Cyfrowej Polski, w ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji Roku Higieny Cyfrowej nie może zabraknąć także dyskusji o zagrożeniach cyfrowych. – Chcemy zapewnić młodym ludziom kompetencje niezbędne nie tylko do efektywnego, ale przede wszystkim do bezpiecznego poruszania się w sieci. Cyberbezpieczeństwo i higiena cyfrowa muszą stanowić jeden z najważniejszych elementów całej konferencji – przekonuje.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki, Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Rzeczniczka Praw Dziecka. Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie https://ceedigitalsummit.com/index.pl.html.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *